Verantwoording


E-MAIL DISCLAIMER


VERTROUWELIJKHEID

Deze e-mail en de eventuele bijgevoegde bestanden of documenten (zie bijlagen), zijn strikt vertrouwelijk.

Deze kunnen mogelijk vertrouwelijke gedachten, meningen, informatie en/of data bevatten.

Derhalve zijn deze door intellectuele of anderszins wettelijk eigendomsrechten beschermd.

Zowel deze e-mail, als ook de bijgevoegde bestanden of documenten zijn enkel bedoeld voor de persoon of entiteit zoals in de adressering van de e-mail is vernoemd.

Bent u niet de geadresseerde, zoals genoemd in deze e-mail of heeft u deze e-mail ten onrechte ontvangen, contacteer dan a.u.b. onverwijld de afzender.

Verwijderen de gehele e-mail, met eventuele bestanden en documenten, volledig en definitief uit uw computersysteem.

Het is wettelijk verboden om op enige wijze te teksten of data in deze e-mail en eventueel bijgevoegde bestanden of documenten te kopiëren of op enige wijze openbaar maken.

Elke andere vorm of wijze van reproductie, kopiëren, distributie of enige andere vorm of wijze van verspreiding is wettelijk verboden.

Enig ander gebruik, voor welk doel of het gebruik van deze mededelingen dan ook, zijn eveneens wettelijk verboden.

U dient er rekening mee te houden, dat deze e-mailtransmission niet gegarandeerd dat deze veilig, onbeschadigd, volledig, foutloos is of geen virussen bevatten.

De afzender van deze e-mail is voor eventuele aanwezige fouten, omissies of virussen in de teksten of data van dit e-mailbericht

en in de eventuele bijgevoegde bestanden en documenten derhalve niet aansprakelijk

De afzender van deze e-mail is derhalve niet aansprakelijk voor enig dataverlies of enige schade die mogelijk ontstaan, als gevolg van enig gebruik van deze e-mailtransmissie.

Wij bieden hierbij onze welgemeende excuses voor enig ongemak aan.


CONFIDENTIALITY

This e-mail and any attached files or documents attached are strictly confidential and may contain information which is protected by intellectual or otherwise legally property rights.

It is intended only for the individual or entity, named as the addressee in this e-mail.

If you are not the named addressee, or have received this email in error, please inform the sender immediately.

Delete this e-mail and any attached files or documents from your system.

Reproduction, making copy, distribution, or any other dissemination of contents or use, for any purpose or communication, is prohibited.

Please also note: this e-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error free as information could be intercepted,

corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses.

The sender therefore does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message,

and shall have no liability for any loss or damage suffered by the user, which arise as a result of e-mail transmission.


Om misverstanden te voorkomen

Het is zonder onze schriftelijke toestemming, wettelijk niet toegestaan dat derden een toegezonden e-mailbericht, bestand of document mag publiceren,

op enige wijze mag bewerken of op enige wijze aan derden mag laten lezen c.q. mag verspreiden.

De in dit e-mailbericht, als ook in de bijgevoegde bestanden en documenten naar voren gebrachte gedachten, meningen, informatie of data

zijn uiteraard in eerste plaats de verantwoording van Kalkoenhoeve “Narragansett”

(of een andere door ons geautoriseerde scribent).


What will you discover? You are brighter than you think.

Think different and doing the right thing, even when no one is watching.

Or....... think again.

Thank You!


"Iets kan niet ontstaan, uit niets."


Salutem Punctis Trianguli.

Nettie &  Jules Bodden

Verantwoording

WELZIJN

Wij hebben als biologische Kalkoenhoeve "Narragansett" de overtuiging, dat onze kleinschalige toom biologisch kalkoenen gezonde vogels zijn.

Door onze biologisch dynamische wijze van verzorging, ontstaat er elke dag een evenwichtig en een gezond levensritme.

Onze kalkoenen leven volkomen vrij in onze grasweide. Dit doen ze conform hun oerinstincten. Hun dagelijks leefmilieu is derhalve zeer gezond. 

Uiteindelijk ontstaat er hierdoor, de door ons gewenste duurzaamheid in het dagelijkse leven van onze toom raskalkoenen. Maar ook in die van de consumenten van dit gezonde en reine eiwitrijk product.

 

DUURZAAMHEID IS DUAAL

Eten en drinken is voor een mens een dagelijkse noodzakelijkheid. Voor en kleine groep onder ons is het zelfs een passie.

Wereldwijd zijn miljarden mensen elke dag  in een moderne keuken of in een zeer eenvoudige bereidingsplaats, voeding voor hun gezin of voor hun klanten aan het bereiden.

Steeds opnieuw tracht men dan een lekkere, gezonde   voeding voor hun gezin samen te stellen. Iedereen die zich actief met voeding voor mens en dier bezig houden, dragen in die eeuwenoude actie, steeds de grote verantwoordelijkheid voor een juiste bereiding van het dagelijks voedsel.


Verbeteringen liggen altijd om de hoek te wachten. Aanpassingen liggen daar voor het oprapen. Kalkoenhoeve "Narragansett" kijkt om die reden vaak "om de hoek."

We letten elke dag op onze stappen.  In duurzaamheid  is  geen volmaaktheid verborgen. Maar ook geen einde.

Evolutie is geen stilstaand proces. Het is een voortdurend proces in menselijk denken, analyseren, argumenteren, persoonlijke bewustwording en deskundig handelen


Wij zijn er trots op, dat we in ons kort bestaan,  ons hebben kunnen onderscheiden van de kiloknallers en de megastallen. Door open met elkaar, onze dierenarts en andere vakdisciplines te communiceren en door goed samen te werken, bereikte onze kleinschalige hoeve een hoge standaard.


 

HET DAGELIJKS LEVEN

Kalkoenen, pluimvee en landbouwdieren in het algemeen, zijn van oorsprong buitendieren en hebben sinds eeuwen een zeer goed ontwikkeld beschermend  verenkleed of  een gezondeen stevige huid.

Dit verenkleed beschermt onze gedomesticeerde raskalkoenen  uitermate goed  tegen alle weersinvloeden

Ze kunnen elke Europese weersomstandigheid (de vier jaargetijden) in goede gezondheid en bevendien in welzijn doorstaan. Deze oerinstincten zijn ze niet kwijtgeraakt. Ze bepalen instinctief zelf of een de actuele weersomstandigheid hen bevalt of voor hen  onaangenaam is.

Onze biologische   kalkoenen leven derhalve 07 dagen per week 24/24 uur vrij in de buitenlucht. De kalkoenen kunnen, elk moment indien ze dit instinctief wensen, het open en overdekt nachtverblijf opzoeken en er in verblijven. Hier hangt, op een voor kalkoenen juiste hoogte, hun dagelijkse voeding en vers drinkwater.


 

Onze grasweide is zeer ruim.  Ze eten selectief grassprietjes, opkomend onkruid, de door ons aangeboden kruiden, groenten, vers fruit en zoeken naarstig naar kleine insecten.

Onze kalkoenen gaan, gedurende de  avonduren en de nacht, naast elkaar op de slaapstok zitten slapen. Dit levensritme en andere belangrijke zaken maken van onze  kalkoenen gezonde en biologische dieren.


NARRAGANSETT

Onze kalkoenen zijn van het oeroude ras: Narragansett. Het zijn kalkoenen die in Europa, zonder ingrijpen van de mens d.m.v. het handmatig onttrekking van sperma & inseminatie, zelfstandig kunnen paren, en waarvan de hen haar eieren op een natuurlijke wijze zelfstandig kan uitbroeden en tevens haar kuikens kan “opvoeden.”

De moeders en de vader van onze kalkoenkuikens leven gemiddeld 12/13 jaar.


ZIEKE KALKOEN

Indien onverhoopt een van kalkoenen ziek wordt (het is en blijft een vogel), dan zullen we nooit antibiotica gebruiken.

Onze dierenarts zal altijd een andere, academische en helende wijze van behandeling uitvoeren. Mocht een kalkoen onverhoopt niet van een infectie genezen, dan wordt deze ziekte, in onze visie en filosofie, hoofdzakelijk bepaald door de wetmatigheden van Moeder Natuur.

Wij, biologische Kalkoenhoeve Narragansett en onze dierenarts, hebben de overtuiging, dat we elke dag alle mogelijke elementen, vakkennis en helende behandelingen naar behoren  uitvoeren.


In de vrije natuur zal een ongeneeslijk dier uiteindelijk sterven. In de dierenwereld zijn hier bepaalde en wetmatige riten voor. Meestal onttrekken die zich aan de ogen van de mens. In samenspraak met onze dierenarts zullen we dan besluiten om op gepaste wijze deze kalkoen haar ziek leven te beëindigen. Kwaliteit van leven en gezondheid zijn voor ons geen holle kreten.


 

DIGITALE TIJDPERK

Het digitale tijdperk is sinds jaren, nagenoeg wereldwijd, in volle gang. Ook wij wensen hieraan deel te nemen.


Wij hebben om deze reden geen mooie brochures gedrukt. Wij communiceren gaarne  van aangezicht tot aangezicht.  Maar communiceren ook graag via e-mail, telefoon, nieuwsbrief, theorie- en praktijklessen ofop andere vriendelijke wijze.


Zo moge het zijn.