Reserveren kerstkalkoen

Reserveren

kerstkalkoen

VERANTWOORDING

BIOLOGISCH GEKWEEKTE KERSTKALKOEN


LEEFWIJZE

Onze kerstkalkoenen lopen, van af hun geboortedag (medio mei) ruim 08 maanden 24/07  op onze grasweide vrij te scharrelen.


VOGELGRIEP

Nagenoeg elk jaar worden, het Europese pluimvee, derhalve ook onze kalkoenen, vanwege de onverwacht uitgebroken Vogelgriep,  van de overvliegende (migrerende) wilde watervogels afgeschermd. Deze maatregel schrijft de wet voor.

In deze ruime, overdekte, van de grasweide afgeschermde verblijven, leven onze kalkoenen 24/07 geheel vrij en kunnen van het ene naar het ander  verblijf lopen, om daar te gaan slapen, te , eten en te drinken.  Er wordt  door ons geen enkele vorm van beperking, anders dan het lopen op de grasweide, opgelegd.


BIOLOGISCHE VOEDING

Onze raskalkoenen en alle daaruit geboren kalkoenkuikens worden dagelijks biologisch gevoed. Daarnaast krijgen ze, om de andere dag, diverse soorten appels, mandarijnen, peren, ananas,  sinaasappels, vers geplukte planten, struiken & specifieke bloemensoorten, natuurlijke azijnen, pompoenen, rozijnen, diverse verse groenten en andere extra nutriteiten aangeboden.

Daar kalkoenen geen tanden hebben, wordt dit alles in kleinde stukje gesneden.


Al deze natuurlijke- en biologische voedingsmiddelen en de andere biologische nutriteiten bevatten alle noodzakelijke lagen vitaminen en mineralen.

Daarnaast bevatten ze o.a. ook natuurlijke bètacaroteen,  kalium, magnesium, fosfor, ijzer, koper, mangaan, zink & jodium. Deze elementen bevorderen (conform de Europese normen) de dagelijkse gezondheid en derhalve het dagelijks welzijn van onze kalkoenen en hun opgroeiende kroost.

Mede hierdoor doorlopen de in onze kleinschalige hoeve gekweekte raskalkoenen dagelijks een natuurlijke ontwikkeling.


Kalkoenhoeve "Narragansett" volgt geen enkele praktijk of enige vorm van vetmesting. Wij kweken geen obesitas of plofkalkoenen. Wij leveren geen diepvrieskalkoenen.


PREVENTIE & REINHEID VAN VLEES

Onze gehele toom kalkoenen wordt, conform een strikt jaarschema, met o.a. vers versneden knoflook, diverse natuurlijke azijnen en een vloeibare homeopathische kruidenmix, vrij van diverse wormen en Coccidiose gehouden.

Hierdoor is hun geheel verteringssysteem constant & optimaal rein. De consument van onze Kerstkalkoen kan met een gerust hart het rein,  mals en gezond vlees van deze biologische kalkoen op de kersttafel zetten.


VITAMINEN & MINERALEN

Na elke behandeling, met de hierboven beschreven natuurlijke nutriteiten, krijgen ze naast de dagelijkse reguliere voeding, 10 dagen achter elkaar 12 vloeibare multivitaminen aan de dagvoeding toegevoegd.

Deze vitaminen bevorderen de darmflora. Mede hierdoor is de algemene gezondheid en daardoor het dagelijks welzijn van onze kalkoenen als zeer hoog aan te merken.


De kalkoenkuikens, die naar een nieuwe eigenaar verhuizen en op een nieuwe grasweide of tuin gaan scharrelen, zijn derhalve in hoge mate gezond en hebben zich lichamelijk sterk ontwikkeld.

Hun algemeen welzijnen gezondheid is objectief aan hun rustig en ontspannen gedrag en ook aan hun verenkleed te zien.

 Dit alles samen bepaalt de samenstelling, de body, marmering en de echte smaak van het vlees van een gezonde kerstkalkoen. De kwaliteit zal op uw feestelijke dis zeker door de ogen, de reuk en uw smaakpapillen waar te nemen zijn.


KALKOENOUDERS IN RUSTE

De ouders van de door ons biologische gekweekte kerstkalkoenen gaan elk jaar, vanaf de maand augustus in ruste. Vanaf deze maand leggen de moederhennen nog enkele eieren, maar laten wij  geen eieren meer uitbroeden.


De door ons tijdig gesepareerde haan heeft hen niet kunnen bevruchten. De z.g. "late" kuikens zouden in de herfst, zeker in de winterperiode, een ontoereikend verenkleed hebben ontwikkeld en daardoor de herfstvochtigheid en de winterkou niet kunnen weerstaan.


De seksuele cyclus, van zowel onze kalkoenhennen als ook de haan, laten we door  Moeder Natuur  regelen. We  nemen, als ondersteuning, elk gelegd ei uit het nest weg.

Deze overtallige (grote) eieren zijn uitermate gezond en smaken heerlijk.

Deze "naleg" duurt tot medio oktober. Daarna worden geen eieren meer door de kalkoenhennen gelegd. Deze beperkt aantallen verse eieren kunnen vanaf augustus t/m oktober bij ons besteld worden.

De gereserveerde Kerstkalkoenen nemen vanaf nu de overhand.


Na enige tijd hebben de kalkoenhennen en de haan ook geen seksuele interesse meer in elkaar. De "rust" keert bij de knusse familie Koentjes weer terug.

We brengen pappa haan dan weer samen bij zijn polygame vrouwen, maar niet met de opgroeiende kuikens.


Een kalkoenvader heeft weinig tot niets met zijn opgroeiende dochters en zonen. Ook niet met de volwassen broers

 Conform instinctmatige wetmatigheden, kan een kalkoenvader dan voor een kort moment zeer boosaardig worden. Gelet op zijn instinctieve felheid en kracht, kan dit dan falikant aflopen. Dit instinctief gedrag behoort tot de wetmatigheden van Moeder Natuur.

Om die reden blijft de kalkoenvader van Kalkoenhoeve "Narragansett" van zijn opgroeiende kroost  gesepareerd.

Op deze wijze begeleiden we op een natuurlijke, doch gedomesticeerde  wijze, onze raskalkoenen naar een nieuwe generatie veredelde kalkoenen van het komende voorjaar.

De ouders gaan zich, gedurende de herfst en winter, weer rustig op een volgende generatie  voorbereiden. Een nieuwe generatie die naar verwachting in mei  het levenslicht zal gaan zien. De cyclus is dan weer rond.


UW KERSTKALKOEN

VANAF MEI ADOPTEREN

U kunt een pasgeboren kalkoenkuiken, vanaf de geboortedag in mei, nadat deze later door ons is geringd, op ringnummer adopteren en als uw kerstkalkoen reserveren.

U kiest een (of meerdere) geringde kalkoenkuiken(s), waarvan het unieke ringnummer, exclusief op uw naam wordt gereserveerd.

Wij verzorgen de door u geadopteerde kerstkalkoen tot op de dag van verwerking voor uw feestdagen

 De leeftijd van uw  kerstkalkoen is, op het moment van onze verwerking, medio december, minimaal 08 maanden.


Bij reservering c.q. adoptering van een kerstkalkoen, dient u het bedrag van 40,-- Euro, bij vooruitbetaling, te voldoen.

Mocht u, na betaling, van uw reservering afzien, ziet u automatisch af van dit voorschot.

Kalkoenhoeve "Narragansett" ziet de vooruitbetaling als een bijdrage in de door ons daadwerkelijk gemaakte kosten (t.b.v. voeding, diverse verse nutriteiten & het biologisch voorkomen van diverse ziekten) en niet te vergeten de verzorgingsuren

 Uw reservering wordt derhalve uit ons reserveringsbestand verwijderd en nietig verklaard. U ontvangt over dit bedrag een kwitantie.


Bij het afhalen van uw kerstkalkoen wordt dit reserveringsbedrag, met het juiste netto gewicht en de bijbehorende kiloprijs, verrekend.

De ring om het linkerbeen & de unieke code  zijn uw controlereferentie, dat deze  raskalkoen uw gedadopteerde kerstkalkoen is /was. Dit alles wordt  door Kalkoenhoeve "Narragansett" schriftelijk vastgelegd.

Na adoptatie ben u gerechtigd, om met enige regelmaat en conform afspraak, uw geadopteerde kalkoen in de ontwikkeling te komen volgen.

Kalkoenhoeve "Narragansett" kweekt jaarlijks een beperkt aantal kerstkalkoenen.


VERSHEIDSVERWERKING & VERSHEIDSCHEMA

Onze verwerking, in de laatste weken van december, van de door u gereserveerde kerstkalkoenen, wordt conform een strikt versheidschema uitgevoerd.

Een kerstkalkoen wordt niet door ons gespijsd. U ontvangt uw kerstkalkoen "blank". U spijst uw kerstkalkoen conform u specifieke wensen.


Indien ons beperkt aanbod kerstkalkoenen, conform binnenkomst van reserveringen, door ons in onze planning zijn verwerkt, wordt de verwerking van uw kerstkalkoen, conform deze strikte planning, tijdig uitgevoerd

 Het afhalen van uw kerstkalkoen (op boven vermeldt adres) kan enkel, i.v.m. de versheidverwerking, volgens een schriftelijke afspraak. U ontvangt van ons een e-mail met vermelding van de dagdatum en het tijdsstip van afhalen. Deze komt nagenoeg overeen met de afhaaldatum en het uur die u ons eerder had opgegeven.


Indien uw reservering, niet door ons kan worden gehonoreerd, ontvangt u vroegtijdig een e-mail met de mededeling dat er helaas geen kerstkalkoenen meer uitgeleverd kunnen worden.

Indien wij, om moverende reden, niet de juiste afhaaltijd kunnen opvolgen, zullen wij u hiervan, via e-mail, in kennis stellen.


PRIJS VAN  KERSTKALKOEN

Een hele kerstkalkoen    weegt, na de slacht, tussen 07 tot 10 kilo netto.

De prijs is in 2018 op 15,80 Euro per netto  kilo bepaald.


VERANTWOORDING KOSTPRIJS

Mede gelet op de homeopathische, biologische, de reinheid, de natuurlijke en gezonde voeding en de ruim 08 maanden van duurzame verzorging van ook uw gekweekte kerstkalkoen, wordt de daadwerkelijke kilokostprijs berekend. Bovendien zijn  onze kalkoenen zijn van een zuiver en biologisch gekweekt ras.


Een hybride (witte) kerstkalkoenkuiken is in de supermarkt uiteraard goedkoper. Dit kalkoenkuiken leefde vanaf de geboortedag slechts plm. 140 dagen samen met vele duizenden soortgenoten in een afgesloten megastal.

Dit voedingsmiddel Is derhalve niet volwassen en mag als een obesitaskuiken worden aangemerkt. Dit kalkoenkuiken kon in deze zeer korte periode van leven, geen gezond vlees  ontwikkelen.

Zo'n jeugdig plofkalkoenkuiken is bovendien niet biologisch gekweekt en heeft nadrukkelijke sporen van antibiotica en medicijnen in het vlees. Ongezond voor elke consument.


BEREIDINGSRECEPT

Bij het afhalen van uw kerstkalkoen wordt door Kalkoenhoeve “Narragansett” geen bereidingsrecept bijgevoegd.


NIEUWSBRIEF

Mogelijk bent u geïnteresseerd in onze maandelijkse nieuwsbrief? Schrijf u, via onze website, hiervoor in.

U ontvangt maandelijks, in de inbox van het door u opgegeven e-mailadres, onze nieuwsbrief.

Uw data wordt niet aan derden verkocht of op enige andere wijze aan derden getoond.

Bij uitschrijving, wordt u gehele data uit ons bestand verwijderd.

Kalkoenhoeve "Narragansett" maakt geen back-up. Lees hiervoor onze disclaimer.


Mocht u vragen, opmerkingen of mededelingen voor ons hebben, verzoeken wij u vriendelijk te overwegen deze aan ons te mailen.

Een persoonlijk gesprek, stellen wij uiteraard zeer op prijs.CURSUS KALKOENEN HOEDEN

Kalkoenhoeve "Narragansett" organiseert jaarlijks een cursus van 10 weken  (van plm. 02 uren): "Het hoeden van kalkoenen".

U kunt zich hiervoor inschrijven. Voor nadere informatie, lees hiervoor de pagina: Cursus.


Bestelformulier Kerstkalkoen


Om misverstanden te voorkomen

Een reservering c.q. bestelling van een Kerstkalkoen dient  bij Kalkoenhoeve "Narragansett" uiterlijk op 01 december ingediend te zijn.

Na deze datum kan, vanwege de beperktheid van het aantal Kerstkalkoenen en de verwerkingsplanning, een reservering c.q. bestelling worden geannuleerd. U ontvangt hiervan een e-mailbericht.


Overboeking

Na het versturen van onderstaand bestelformulier heb ik, conform het aantal door mij bestelde Kerstkalkoenen, het bijbehorend bedrag overgeboekt naar:


Bank   :  KBC

IBAN   :  BE92735004349123

BIC     :  KREDBEBB


t.n.v.  :  Bodden – Zaar, Jules & Annette

Onder vermelding van: Kerstkalkoen.


Zo moge het zijn.


 
 
 
 
 
 
Halve
Hele
 
 

E-MAIL DISCLAIMER


VERTROUWELIJKHEID

Deze e-mail en de eventuele bijgevoegde bestanden of documenten (zie bijlagen), zijn strikt vertrouwelijk.

Deze kunnen mogelijk vertrouwelijke gedachten, meningen, informatie en/of data bevatten.

Derhalve zijn deze door intellectuele of anderszins wettelijk eigendomsrechten beschermd.

Zowel deze e-mail, als ook de bijgevoegde bestanden of documenten zijn enkel bedoeld voor de persoon of entiteit zoals in de adressering van de e-mail is vernoemd.

Bent u niet de geadresseerde, zoals genoemd in deze e-mail of heeft u deze e-mail ten onrechte ontvangen, contacteer dan a.u.b. onverwijld de afzender.

Verwijderen de gehele e-mail, met eventuele bestanden en documenten, volledig en definitief uit uw computersysteem.

Het is wettelijk verboden om op enige wijze te teksten of data in deze e-mail en eventueel bijgevoegde bestanden of documenten te kopiëren of op enige wijze openbaar maken.

Elke andere vorm of wijze van reproductie, kopiëren, distributie of enige andere vorm of wijze van verspreiding is wettelijk verboden.

Enig ander gebruik, voor welk doel of het gebruik van deze mededelingen dan ook, zijn eveneens wettelijk verboden.

U dient er rekening mee te houden, dat deze e-mailtransmission niet gegarandeerd dat deze veilig, onbeschadigd, volledig, foutloos is of geen virussen bevatten.

De afzender van deze e-mail is voor eventuele aanwezige fouten, omissies of virussen in de teksten of data van dit e-mailbericht

en in de eventuele bijgevoegde bestanden en documenten derhalve niet aansprakelijk

De afzender van deze e-mail is derhalve niet aansprakelijk voor enig dataverlies of enige schade die mogelijk ontstaan, als gevolg van enig gebruik van deze e-mailtransmissie.

Wij bieden hierbij onze welgemeende excuses voor enig ongemak aan.


CONFIDENTIALITY

This e-mail and any attached files or documents attached are strictly confidential and may contain information which is protected by intellectual or otherwise legally property rights.

It is intended only for the individual or entity, named as the addressee in this e-mail.

If you are not the named addressee, or have received this email in error, please inform the sender immediately.

Delete this e-mail and any attached files or documents from your system.

Reproduction, making copy, distribution, or any other dissemination of contents or use, for any purpose or communication, is prohibited.

Please also note: this e-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error free as information could be intercepted,

corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses.

The sender therefore does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message,

and shall have no liability for any loss or damage suffered by the user, which arise as a result of e-mail transmission.


Om misverstanden te voorkomen

Het is zonder onze schriftelijke toestemming, wettelijk niet toegestaan dat derden een toegezonden e-mailbericht, bestand of document mag publiceren,

op enige wijze mag bewerken of op enige wijze aan derden mag laten lezen c.q. mag verspreiden.

De in dit e-mailbericht, als ook in de bijgevoegde bestanden en documenten naar voren gebrachte gedachten, meningen, informatie of data

zijn uiteraard in eerste plaats de verantwoording van Kalkoenhoeve “Narragansett” (of een andere door ons geautoriseerde scribent).


What will you discover? You are brighter than you think.

Think different and doing the right thing, even when no one is watching.

Or....... think again.

Thank You!


"Iets kan niet ontstaan, uit niets."


Salutem Punctis Trianguli.

Nettie & Jules Bodden