Reserveren kalkoenkuiken(s)

Reserveren

kalkoenkuikens

GEBOORTE & VERZORGING VAN ONZE KALKOENEN

 

Medio mei van elk jaar worden er, binnen onze biologische kalkoenhoeve, een beperkt aantal kalkoenkuikens van het oeroude ras: Narragansett geboren. Kalkoenhoeve "Narragansett" is een kleinschalige, biologische & familiaire kalkoenhoeve. Wij beogen jaarlijks een nieuwe generatie kalkoenkuikens te veredelen. Hierbij gebruiken we de ondersteuning van de actuele academische wetenschap en de wetmatigheden van Moeder Natuur.

Om die reden kweken wij geen grote hoeveelheden kuikens en zeker geen plofkalkoenen. Vanwege het beperkte aantal biologisch gekweekte kalkoenkuikens, is het te overwegen om vroegtijdig (vanaf mei) een kalkoenhen of een kalkoenhaan bij ons te reserveren.

 

BIOLIGISCH & HOMEOPATHISCH

 

Onze 04 kalkoenhennen & 01 kalkoenhaan (polygame ouders) als ook hun "kinderen" worden dagelijks door ons biologisch, homeopathisch, en derhalve op een duurzame wijze verzorgd. Deze ouders hebben, vanaf hun geboorte medio 2015, nooit op enige wijze reguliere diermedicijnen toegediend gekregen.

Uiteraard worden ook bij Kalkoenhoeve "Narragansett" conform de wetmatigheden van Moeder Natuur, een of meerdere kalkoenen gedurende het jaar ziek. Mocht er dan, na de diagnose door onze dierenarts, een medicatie te worden toegediend, behandelen wij onze kalkoenen, gedurende hun genezingsproces, naar een duurzame gezondheid. Dit doen we dan enkel met academisch beproefde natuurlijke & homeopathische middelen. Eerst separeren we een zieke kalkoen en verzorgen haar of hem conform de autonome & wetmatige natuurprocessen. Door onze specifieke aandacht genezen veelal alle kalkoenen.

Een enkel keer is Moeder Natuur in haar wetmatigheden, in de ogen van de mens, toch onverbiddelijk. Wij volgen dan deze universele wetmatigheden met respect. Daar waar zinvol en medisch noodzakelijk, handelen wij met inzicht en vakkennis om een kalkoen(kuiken) niet onnodig of langdurig ziek te laten zijn.

Mede hierdoor worden elk jaar, de door ons gekweekte nieuwe generatie kalkoenkuikens, lichamelijk veredeld. Moeder Natuur bepaalt wie, in hun DNA, de sterkste zijn. Niet wij. Ze blijken, voor zover Moeder Natuur ons niet onverwacht links inhaalt, duurzaam gezond te zijn. Hierdoor lopen onze kalkoenen, zonder enige beperking en volkomen vrij, dagelijks in onze afgeschermde grasweide rond. De verschillenden jaargetijden doen hen geen kwaad. Ze scharrelen dagelijks in welzijn. Hun gezondheid en hun welbevinden is van hun rustig en tevreden gedrag af te zien.

 

VEREDELING

 

Hieronder volgt een korte overzicht van de specifieke & universele kwaliteit van onze veredelde raskalkoenen.

 

HET RAS

 

De veredelde afkomst van onze oeroude ras kalkoenen is voor ons bepalend om jaarlijks gezonde nakomelingen te kweken. De alom bekende witte kalkoen is een doorgefokte hybride vleeskalkoen. In de Europese landen worden in afgesloten megastallen miljoenen witte kalkoenkuikens van maximaal 140 dagen oud snel vet gemest en zijn hierdoor tot een aan obesitas lijdende plofkalkoen verworden. De vleesindustrie verdient er voldoend geld mee. De onwetende consument eet het vlees een aan obesitas lijdend kalkoenkuiken. En weet niet welke en de hoeveelheden preventieve medicijnen, zoals antibiotica, in het vlees aanwezig is.

 

DAGELIJKSE VOEDING

 

Dagelijkse worden de kalkoenen bij Kalkoenhoeve "Narragansett" enkel met biologische & natuurlijke voeding gevoed. Belangrijk hierbij is, dat elke kalkoen 24/07 uur vrij over het voer en het drinkwater kan beschikken. Het voer hangt op een juiste hoogte in speciale bakken op de juiste hoogte in het open binnenverblijf. Hier wordt het voer niet nat en kunnen de kalkoenen in een beschermde omgeving eten. Bovendien kunnen er geen merels, mussen en andere dieren bij de voerbakken en een onverhoopte besmetting veroorzaken.

 

PERIODIEKE NUTRITEITEN

 

Dit zijn diverse verse (geblanceerde) groenten, diverse soorten vers fruit, rauw, gekookt of gebakkenvers vlees & vloeibare (12) multivitaminen. Daar kalkoenen geen tanden hebben, wordt dit klein versneden. Deze nutriteiten zijn er mede op gericht om de kalkoenen (en de kippen) lichamelijke gezond te houden. De Kerstkalkoen (te reserveren) onwikkelt mede hierdoor zeer gezond vlees. Vlees dat vrij van medicijnen, antibiotica is. In deze verse nutriteiten zitten enkele duizenden uren energie van de zon. Dit heeft in de eerste plaats een nadrukkelijke invloed op de 08 maanden van een kwalitatief goed leven van een beoogde Kerstkalkoen, en derhalve op de kwaliteit en de smaak van het gezond en voedzaam vlees.

 

ALGEHELE VERZORGING

 

Een dagelijkse reiniging van de grasweide, desinfectering van de slaapplaats & de (nacht)shelter zijn van eminent belang.

 

DAGELIJKSE LEEFWIJZE

 

Onze biologische raskalkoenen lopen 24/07 uur zonder enige hinder, samen met een aantal kippen, vrij in onze grasweide te scharrelen. Enkele malen per dag neemt de gehele toom het collectieve "besluit" om naar eigen behoefte, selectief van het malse weidegras te gaan eten. Dit is een meermaals dagelijks terugkerend ritueel proces. Een soortgelijk ritueel gedrag is ook elke avond te zien, nadat de laatste persoonlijke reiniging nadrukkelijkis is uitgevoerd en de slaapstok wordt opgezocht. De zitplaats voor de avond en nacht, worden dan in hierarchische volgorde ingenomen. Het onderling dispuut over de juiste zitplaats, wie zit naast wie en op welke slaapstok, is voor een kalkoenhouder elke avond een aangenaam ritueel schouwspel. Na enige tijd zit iedereen uiteindelijk op de juiste plaats , zakken dan ze door hun knietjes en gaan slapen. Bij de eerste stralen van het ochtendgloren uit het Oosten worden ze wakker en start weer een nieuwe kalkoendag.

 

ALGEMEEN WELZIJN

 

Door onze vakmatige, persoonlijke aandacht & verzorging, worden jaar gezonde ouders, gezonde kalkoenkuikens geboren (medio mei). Vervolgens groeien deze veredeld kalkoenkuikens, in duurzame gezondheid & welzijn ruim 03/04 maanden op alvorens ze naar een nieuwe eigenaar verhuizen of als beoogd Kerstkalkoen worden gereserveerd en door ons tot medio december worden veredeld. Dit alles is mede ontstaan, dankzij hun rustieke leefomgeving: Veldwezelt - Lanaken.

 

CURSUS KALKOENHOUDEN IN UW WEIDE OF TUIN

 

Naast lezingen over kalkoenen, organiseren we ook elk jaar een cursus (10 lessen van elk plm. 02 uren) voor mensen die overwegen om in hun grasweide of tuin kalkoenen te gaan hoeden. Zie op onze website de informatie over deze cursus.

 

RESERVEREN VAN KALKOENKUIKENS

 

Indien u overweegt om in uw grasweide of tuin een kleine kalkoentoom te gaan houden, is het van belang om eerst te bepalen welk soort of welk kalkoenras u wenst. Er zijn diverse soorten en rassen kalkoen in de handel. Het is aan u om een soort of ras te kiezen. Van groot belang is het door u beoogde doel: waarom wenst u een of meedere kalkoenen te gaan hoeden?

Mocht u overwegen om veredelde raskalkoenen te gaan hoeden en voor gezond vlees wenst te zorgen, kunt u overwegen om bij Kalkoenhoeve "Narragansett" vroegtijdig (medio mei) biologische gekweekte kuikens te adopteren of te reserveren.

Hiervoor hebben we een reserveerformulier op deze website. Na de invulling van uw wensen, zullen wij u aan de wachtlijst van reserveringen toevoegen. Vanaf het moment dat wij uw reservering kunnen honoreren en het juiste geslacht (hen of haan) hebben kunnen bepalen, wordt u vroegtijdig door ons, per e-mail, over de dag en het uur van afhalen van de door u gereserveerde kalkoenkuikens, geïnformeert.

 

GEZONDSHEIDSVERKLARING

 

Bij afhaling, ontvangt u een door ons ondertekende actuele gezondheidsverklaring.

 

GARANTIE

 

Het is mogelijk dat wij een kleine foutmarge in het bepalen van het juiste geslacht maken. In het bepalen van het juiste geslacht bij een kalkoenkuiken is Moeder Natuur ons een enkele keer te slim af. Bij kalkoenkuikens is het de eerste maanden niet altijd 100% zeker waar te nemen, welk geslacht een kuiken heeft.

Kalkoenen hebben geen uiterlijke geslachtsorganen. Het geslacht van een hen en haan ziet er eender uit. De sekse van een haantje is enkel aan het ontluikende balstgedrag en het verenkleed waar te nemen. Dat van een hennetje is enkel aan de vorm en de kleur van het verenkleed te bepalen. Echter....... Gedurende de eerste maanden zijn de kleuren en de vorm van het verenkleed, van zowel de opgroeiende hennetjes als de haantjes, nagenoeg het zelfde. Soms haalt ons Moeder Natuur, ondanks onze ervaring, deskundigheid en aandacht toch ter rechterzijde in. Oeps, foutje.......

U ontvangt een door ons ondertekende garantieverklaring van ruiling. Onze schriftelijke garantie staat 100% borg voor een correcte ruiling, zodat u een door u gereserveerde kalkoenhen of kalkoenhaan in uw toom heeft lopen. Wij maakten een foutje en niet u. Sorry!

 

MERKRINGEN

 

Onze kalkoenkuikens krijgen, omstreeks hun 03e levensmaand, een gekleurde merkring om het linkerbeen geschoven. De kleur van de merkringen worden door autoriteiten elk jaar anders bepaalt. Een merkring is, door de unieke cijfercode, aan onze kalkoenhoeve gelinkt. Op de schriftelijke overeenkomst van overdracht en op de garantieverklaring van ruiling, staat de unieke cijfercode van elk door u gereserveerde kalkoenkuiken(s) vermeldt. Hierdoor kunnen we een vergissing (of fraude) voorkomen.

 

AFHALING & VERVOER

 

Enkele uren voordat een gereserveerd kalkoenkuiken (hen of haan) wordt afgehaald, wordt deze door ons uit de toom kalkoenkuikens gesepareerd. Dit heeft als doel, dat het door u gereserveerde kalkoenkuiken rustig kan acclimatiseren en niet door enige opdrijving in stress wordt gebracht.

Na uw afgesproken aankomst, handelen wij eerst alle formaliteiten af. Vervolgens plaatsen wij, in onze separeerruimte, de door u gereserverdeerde kalkoenkuiken(s) in een door u meegenomen passend (o.a. een bench) vervoermiddel.

 

Wij stoppen geen kalkoenkuikens in een te kleine kartonnen doos, handtas of dichte kist. U dient de juiste vervoersmiddelen mee te nemen. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, zijn wij genoodzaakt, in het belang van de kalkoenkuikens, geen kalkoenkuikens (op dat moment) aan u over te dragen.

Bij een juist (stevig en passend) vervoermiddel is de stress, zeker tijdens het vervoer in een auto, relatief klein en zullen wij graag de kalkoenkuiken(s) aan u overdragen. We dienen hierbij niet te vergeten dat de omgevingstemperatuur vanaf mei t/m september hoog kan zijn.

 

VOORKOMING VAN BESMETTING

 

Om enige vorm door een externe besmetting te voorkomen, is het u niet toegestaan om onze grasweide of kalkoenverblijven te betreden. U heeft aan het hekwerk, direct aan onze grasweide, een volledig overzicht over de loslopende toom kalkoenenmoeders en hun nakomelingen.

 

VADER KALKOEN IS GEEN HUISVADER

 

De vader van onze kalkoenkuikens is van nature geen echte huisvader. Hij bemoeit zich niet met de opvoeding van zijn talrijke "kinderen". Kalkoenkuikens zijn soms tegenover hun moeder (en vader) iets te spontaan c.q. te opdringerig. Dit vindt een kalkoenvader niet aangenaam en hij kan dan onverwacht "uit zijn slof" schieten. De moeder corrigeert daar waar nodig en op een juiste kalkoenwijze. Zo als alle kalkoenmoeders dit met hun kindern doen.

 

Om deze reden, separeren wij, na de geboorte van de kalkoenkuikens, voor enige tijd de kalkoenvader in een afgeschermde doch open grasvolliere. Hij heeft daar gevoelsmatig geen problemen mee, want hij ziet zijn kroost 24/07 per dag van achter de draadafzetting in de grasweide lopen. Vanaf achter deze afscheiding kunnen ze hem veilig en naar hartelust uitdagen en regelmatig gezellig irriteren. Kalkoenkuikens zijn soms net mensen.

 

PRIJSBEPALING

 

De aankoopprijs voor 01 biologisch gekweekte Narragansett kalkoenkuiken, hen of haan, is voor 2017 bepaalt op: € 37.50

 

 

Bestelformulier kalkoenkuikens

 

 

Na het versturen van onderstaand bestelformulier heb ik, conform het aantal door mij bestelde kalkoenkuikens, het bijbehorend bedrag overgeboekt naar:

 

Bank : KBC

IBAN : BE92735004349123

BIC : KREDBEBB

 

t.n.v. : Bodden – Zaar, Jules & Annette

Onder vermelding van : Kalkoenhoeve - Kalkoenkuikens

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

E-MAIL DISCLAIMER

 

VERTROUWELIJKHEID

Deze e-mail en de eventuele bijgevoegde bestanden of documenten (zie bijlagen), zijn strikt vertrouwelijk.

Deze kunnen mogelijk vertrouwelijke gedachten, meningen, informatie en/of data bevatten.

Derhalve zijn deze door intellectuele of anderszins wettelijk eigendomsrechten beschermd.

Zowel deze e-mail, als ook de bijgevoegde bestanden of documenten zijn enkel bedoeld voor de persoon of entiteit zoals in de adressering van de e-mail is vernoemd.

Bent u niet de geadresseerde, zoals genoemd in deze e-mail of heeft u deze e-mail ten onrechte ontvangen, contacteer dan a.u.b. onverwijld de afzender.

Verwijderen de gehele e-mail, met eventuele bestanden en documenten, volledig en definitief uit uw computersysteem.

Het is wettelijk verboden om op enige wijze te teksten of data in deze e-mail en eventueel bijgevoegde bestanden of documenten te kopiëren of op enige wijze openbaar maken.

Elke andere vorm of wijze van reproductie, kopiëren, distributie of enige andere vorm of wijze van verspreiding is wettelijk verboden.

Enig ander gebruik, voor welk doel of het gebruik van deze mededelingen dan ook, zijn eveneens wettelijk verboden.

U dient er rekening mee te houden, dat deze e-mailtransmission niet gegarandeerd dat deze veilig, onbeschadigd, volledig, foutloos is of geen virussen bevatten.

De afzender van deze e-mail is voor eventuele aanwezige fouten, omissies of virussen in de teksten of data van dit e-mailbericht

en in de eventuele bijgevoegde bestanden en documenten derhalve niet aansprakelijk

De afzender van deze e-mail is derhalve niet aansprakelijk voor enig dataverlies of enige schade die mogelijk ontstaan, als gevolg van enig gebruik van deze e-mailtransmissie.

Wij bieden hierbij onze welgemeende excuses voor enig ongemak aan.

 

CONFIDENTIALITY

This e-mail and any attached files or documents attached are strictly confidential and may contain information which is protected by intellectual or otherwise legally property rights.

It is intended only for the individual or entity, named as the addressee in this e-mail.

If you are not the named addressee, or have received this email in error, please inform the sender immediately.

Delete this e-mail and any attached files or documents from your system.

Reproduction, making copy, distribution, or any other dissemination of contents or use, for any purpose or communication, is prohibited.

Please also note: this e-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error free as information could be intercepted,

corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses.

The sender therefore does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message,

and shall have no liability for any loss or damage suffered by the user, which arise as a result of e-mail transmission.

 

Om misverstanden te voorkomen

Het is zonder onze schriftelijke toestemming, wettelijk niet toegestaan dat derden een toegezonden e-mailbericht, bestand of document mag publiceren,

op enige wijze mag bewerken of op enige wijze aan derden mag laten lezen c.q. mag verspreiden.

De in dit e-mailbericht, als ook in de bijgevoegde bestanden en documenten naar voren gebrachte gedachten, meningen, informatie of data

zijn uiteraard in eerste plaats de verantwoording van Kalkoenhoeve “Narragansett” (of een andere door ons geautoriseerde scribent).

 

What will you discover? You are brighter than you think.

Think different and doing the right thing, even when no one is watching.

Or....... think again.

Thank You!

Salutem Punctis Trianguli

 

"Iets kan niet ontstaan, uit niets."

 

Salutem Punctis Trianguli

Nettie & Jules Bodden