Reserveren kalkoeneieren & kippeneieren

Reserveren

kalkoeneieren

VERANTWOORDING

BIOLOGISCHE EIEREN


WERKWIIZE & FILOSOFIE

Om u een goed inzicht in onze filosofie en werkzijze te geven, stellen we ter overweging aan u voor om ook het hoofdstuk: "RESERVEREN KERSTKALKOENEN" te lezen. Hierin wordt, zonder op deze voorliggende pagina in herhaling te vallen, u een goed inzicht aangeboden.

De daar beschreven werkwijze en filosofie sluiten volledig op dit hoofdstuk: "RESERVEREN VAN KALKOENEIEREN"  aan.

 


EIEREN VAN ONZE KALKOENEN

Na een paring zijn de eerste gelegde eieren nog niet bevrucht.

 Na de broedperiode, leggen kalkoenmoeders ook nog een korte periode (tot eind september)  een beperkt aantal  eieren. Ook deze nemen we dan vroegtijdig weg. Ook al zijn ze bevrucht. Ze staan niet toe dat ze bebroed worden.


Vanaf september staan wij de kalkoenhaan niet meer toe om met de moederhennen te gaan paren. Mede om de opgroeiende kuikens te beschermen, wordt vader haan voorlopig gesepareerd. Daarna wordt de polygame familie weer herenigd.


Kalkoeneieren zijn, vanwege hun smaak en voedzaamheid, bijzonder geschikt om te consumeren.

Een biologisch kalkoenei smaakt verfijnder dan een kippenei. Een kalkoenei kan als spiegelei of roerei geconsumeerd worden en   uiteraard ook in uw patisserie, uw dagelijkse voeding of in andere bereidingen verwerkt worden.

De inhoud (het volume & het gewicht) van een kalkoenei is groter en zwaarder dan een kippenei. De schaal is, vergeleken met een kippenei, harder en het vlies is taaier.


De prijs voor 01 biologisch kalkoenei is op: 0.30 Eurocent bepaald.

Wij verkopen geen bevruchte kalkoeneieren.Bestelformulier

kalkoeneieren


Na het versturen van onderstaand bestelformulier heb ik, conform het aantal door mij bestelde kalkoeneieren, het bijbehorend bedrag overgeboekt naar:


Bank    :  KBC

IBAN    :  BE92735004349123

BIC      :  KREDBEBB


t.n.v.   :  Bodden – Zaar, Jules & Annette

Onder vermelding van :

Kalkoeneieren.

 
 
Man
Vrouw
 
 
 
 
 
 

E-MAIL DISCLAIMER


VERTROUWELIJKHEID

Deze e-mail en de eventuele bijgevoegde bestanden of documenten (zie bijlagen), zijn strikt vertrouwelijk.

Deze kunnen mogelijk vertrouwelijke gedachten, meningen, informatie en/of data bevatten.

Derhalve zijn deze door intellectuele of anderszins wettelijk eigendomsrechten beschermd.

Zowel deze e-mail, als ook de bijgevoegde bestanden of documenten zijn enkel bedoeld voor de persoon of entiteit zoals in de adressering van de e-mail is vernoemd.

Bent u niet de geadresseerde, zoals genoemd in deze e-mail of heeft u deze e-mail ten onrechte ontvangen, contacteer dan a.u.b. onverwijld de afzender.

Verwijderen de gehele e-mail, met eventuele bestanden en documenten, volledig en definitief uit uw computersysteem.

Het is wettelijk verboden om op enige wijze te teksten of data in deze e-mail en eventueel bijgevoegde bestanden of documenten te kopiëren of op enige wijze openbaar maken.

Elke andere vorm of wijze van reproductie, kopiëren, distributie of enige andere vorm of wijze van verspreiding is wettelijk verboden.

Enig ander gebruik, voor welk doel of het gebruik van deze mededelingen dan ook, zijn eveneens wettelijk verboden.

U dient er rekening mee te houden, dat deze e-mailtransmission niet gegarandeerd dat deze veilig, onbeschadigd, volledig, foutloos is of geen virussen bevatten.

De afzender van deze e-mail is voor eventuele aanwezige fouten, omissies of virussen in de teksten of data van dit e-mailbericht

en in de eventuele bijgevoegde bestanden en documenten derhalve niet aansprakelijk

De afzender van deze e-mail is derhalve niet aansprakelijk voor enig dataverlies of enige schade die mogelijk ontstaan, als gevolg van enig gebruik van deze e-mailtransmissie.

Wij bieden hierbij onze welgemeende excuses voor enig ongemak aan.


CONFIDENTIALITY

This e-mail and any attached files or documents attached are strictly confidential and may contain information which is protected by intellectual or otherwise legally property rights.

It is intended only for the individual or entity, named as the addressee in this e-mail.

If you are not the named addressee, or have received this email in error, please inform the sender immediately.

Delete this e-mail and any attached files or documents from your system.

Reproduction, making copy, distribution, or any other dissemination of contents or use, for any purpose or communication, is prohibited.

Please also note: this e-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error free as information could be intercepted,

corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses.

The sender therefore does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message,

and shall have no liability for any loss or damage suffered by the user, which arise as a result of e-mail transmission.


Om misverstanden te voorkomen

Het is zonder onze schriftelijke toestemming, wettelijk niet toegestaan dat derden een toegezonden e-mailbericht, bestand of document mag publiceren,

op enige wijze mag bewerken of op enige wijze aan derden mag laten lezen c.q. mag verspreiden.

De in dit e-mailbericht, als ook in de bijgevoegde bestanden en documenten naar voren gebrachte gedachten, meningen, informatie of data

zijn uiteraard in eerste plaats de verantwoording van Kalkoenhoeve “Narragansett” (of een andere door ons geautoriseerde scribent).


What will you discover? You are brighter than you think.

Think different and doing the right thing, even when no one is watching.

Or....... think again.

Thank You!


"Iets kan niet ontstaan, uit niets."


Salutem Punctis Trianguli.

Nettie & Jules Bodden