Producten


E-MAIL DISCLAIMER


VERTROUWELIJKHEID

Deze e-mail en de eventuele bijgevoegde bestanden of documenten (zie bijlagen), zijn strikt vertrouwelijk.

Deze kunnen mogelijk vertrouwelijke gedachten, meningen, informatie en/of data bevatten.

Derhalve zijn deze door intellectuele of anderszins wettelijk eigendomsrechten beschermd.

Zowel deze e-mail, als ook de bijgevoegde bestanden of documenten zijn enkel bedoeld voor de persoon of entiteit zoals in de adressering van de e-mail is vernoemd.

Bent u niet de geadresseerde, zoals genoemd in deze e-mail of heeft u deze e-mail ten onrechte ontvangen, contacteer dan a.u.b. onverwijld de afzender.

Verwijderen de gehele e-mail, met eventuele bestanden en documenten, volledig en definitief uit uw computersysteem.

Het is wettelijk verboden om op enige wijze te teksten of data in deze e-mail en eventueel bijgevoegde bestanden of documenten te kopiëren of op enige wijze openbaar maken.

Elke andere vorm of wijze van reproductie, kopiëren, distributie of enige andere vorm of wijze van verspreiding is wettelijk verboden.

Enig ander gebruik, voor welk doel of het gebruik van deze mededelingen dan ook, zijn eveneens wettelijk verboden.

U dient er rekening mee te houden, dat deze e-mailtransmission niet gegarandeerd dat deze veilig, onbeschadigd, volledig, foutloos is of geen virussen bevatten.

De afzender van deze e-mail is voor eventuele aanwezige fouten, omissies of virussen in de teksten of data van dit e-mailbericht

en in de eventuele bijgevoegde bestanden en documenten derhalve niet aansprakelijk

De afzender van deze e-mail is derhalve niet aansprakelijk voor enig dataverlies of enige schade die mogelijk ontstaan, als gevolg van enig gebruik van deze e-mailtransmissie.

Wij bieden hierbij onze welgemeende excuses voor enig ongemak aan.


CONFIDENTIALITY

This e-mail and any attached files or documents attached are strictly confidential and may contain information which is protected by intellectual or otherwise legally property rights.

It is intended only for the individual or entity, named as the addressee in this e-mail.

If you are not the named addressee, or have received this email in error, please inform the sender immediately.

Delete this e-mail and any attached files or documents from your system.

Reproduction, making copy, distribution, or any other dissemination of contents or use, for any purpose or communication, is prohibited.

Please also note: this e-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error free as information could be intercepted,

corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses.

The sender therefore does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message,

and shall have no liability for any loss or damage suffered by the user, which arise as a result of e-mail transmission.


Om misverstanden te voorkomen

Het is zonder onze schriftelijke toestemming, wettelijk niet toegestaan dat derden een toegezonden e-mailbericht, bestand of document mag publiceren,

op enige wijze mag bewerken of op enige wijze aan derden mag laten lezen c.q. mag verspreiden.

De in dit e-mailbericht, als ook in de bijgevoegde bestanden en documenten naar voren gebrachte gedachten, meningen, informatie of data

zijn uiteraard in eerste plaats de verantwoording van Kalkoenhoeve “Narragansett” (of een andere door ons geautoriseerde scribent).


What will you discover? You are brighter than you think.

Think different and doing the right thing, even when no one is watching.

Or....... think again.

Thank You!


"Iets kan niet ontstaan, uit niets."


Salutem Punctis Trianguli.

Nettie & Jules Bodden

Producten

VOEDING VOOR DE MENS

Vandaag de dag zijn er steeds meer mensen die een andere wijze van denken over hun dagelijkse voeding, het milieu en de z.g. moderne leefwijze voorstaan.

Alles dient gedurende hun dagelijks leven snel en bij voorkeur anders dan de gangbare of heersende normen, de eeuwenoude tradities, de heersende waarden, ethiek en cultuur te verlopen.

Natuurlijke wetmatigheden zijn voor velen onder ons obstakels in hun denken en hun dagelijks gedrag en worden derhalve bewust genegeerd, Ergo, bij het labiele af ontkend en nagenoeg dagelijks met voeten getreden. Is het dan vreemd dat de wetmatigheid: "Oorzaak en Gevolg" zich aan deze mensen manifesteert?


Dit soort menselijk egogedrag is feitelijk een herhaling van de eeuwenoude menselijke geschiedenis. Zie de glorietijden van de volkeren in o.a. Griekenland, Egypte, Inca’s, China, Saudi Arabië, Amerika en de diverse oosterse & afrikaanse landen.

In hun geschiedenislijnen is een universeel wetmatig ritme aanwezig en is voor een  reflecterende en analytische waarnemer opvallend zichtbaar.

Dankzij de geschiedenisboeken kunnen de levende mensen inzien, dat ze weinig tot niets van de evolutionaire ontstaansgeschiedenis en de mystieke lessen, die daarin verborgen liggen, van hun  voorouders hebben begrepen

Het blijkt bij herhaling, dat de levende mensheid weinig tot niets van deze feiten en menselijke evolutie heeft geleerd en zelfs weloverwogen en zeer bewust elke duiding hierover van zich afwerpt.

Elke nieuwe generatie jonge- en dynamische jeugd denkt een nieuw wiel te hebben uitgevonden. De verre voorouders, en zeker hun hun eigen nog levende ouders, zijn volgens hen ouderwets en hebben volgens hen daardoor diverse malen, gedurende hun leven, de boot naar de actuele vooruitgang gemist. Althans dat denkt elke nieuwe lichting jeugd. Hierbij vergeet ze, dat ook zij  de toekomstige ouders zijn.


Na enige jaren van het dagelijks najagen, om de door hen beoogde nieuwe vorm van vooruitgang te bewerkstelligen, ontdekt elke nieuwe generatie op een gepast moment  in hun persoonlijk leven, dat er weinig van hun persoonlijk najagen en visie is overgebleven.


Het ouder worden en de levenservaringen brengen  een mens altijd terug op het pad, dat ooit in de jeugdjaren met verve en soms met agressie werd verlaten. De ouders in frustratie achterlatend. Ook dan wordt weer volmondig geroepen: "Vroeger was   alles beter!"

Deze geschiedenis herhaalt zich in nagenoeg elke familie maar wordt vaak niet door hen waargenomen en zeker niet tijdig herkend. Het zijn altijd de "anderen" die zich niet liberaal en modern opstellen.


Oma en opa dachten "vroeger" ook  als hun dochter of zoon. Tussen deze periode van persoonlijke geschiedenis liggen  slechts 40/50 jaar.

Men begint reeds in de jeugdjaren met het subtiel indoctrineren van de kleinkinderen. Gedurende het persoonlijk leven, wordt in nagenoeg elk nieuw gezin steeds weer opnieuw eeuwenoude geschiedenis overdubt.


AARDBEIEN IN DE WINTER

Zo is er ook een herhaling in de beleving van mensen m.b.t. hun dagelijkse voeding waar te nemen.

Zeer veel voedingsproducten  worden vandaag de dag in enorme grote voorverwarmde en geïsoleerde glazen stallen gekweekt waarvan alle ramen wit zijn gekalkt. De daarin geteelde producten zien derhalve de echte zon nooit. Er wordt speciale lichttherapie gebruikt, die de producten zelfs een bijbehorende (passende) natuurlijke kleur kunnen geven.


Onze voorouders aten enkel wat Moeder Natuur in de periode van een jaar had laten groeien. Dat waren zeker geen aardbeien of sla.   In de winter willen moderne mensen sla, komkommers, aardbeien, kersen en asperge e.d. eten.

Sinds eeuwen behoren diverse koolsoorten  en andere wintergroenten tot de winterkost. Heden eten veel mensen, midden in de zomermaanden, voorgesneden groene kool, zuurkool, spruitjes en andere uitheems geteelde producten. De lokale appel-, peren- en kersenbomen bleven na de jaarlijkse pluk  leeg. Na elke oogst groeiden er geen slakroppen meer op het open veld.


Om aan de wensen van de veeleisende consumenten te voldoen, worden veel "zomerproducten" in het verre buitenland geteeld. Dat dit duur, ongezond en zeker niet duurzaam is, wordt economisch genegeerd.

Er zijn weinig mensen die  hun dagelijks voedsel persoonlijk en bewust uitzoeken. Er zijn nog minder mensen die hun dagelijkse voeding voor zichzelf (of hun gezin) op een juiste wijze kunnen bereiden. Overdracht van de kookkunde wordt overgelaten aan de vele koks op tv.


Heden zijn er grote groepen mensen die de eerbare kunde, om zelf gezonde- en lekkere voeding  te bereiden, nooit van hun ouders hebben geleerd.

Velen van hen, zeker hun kinderen, weten niet eens waar de melk (in een kartonnen pak) vandaan komt, op welke wijze slagroom  dient geklopt te worden, hoe een kip een ei legt, welke voeding ongezond voor een menselijk lichaam is en waaruit gezonde en opbouwende elementen van gezonde voeding bestaat. Voorverpakte voeding ligt voor weinig geld in overvolle koelkasten en schappen voor het grijpen.


Kinderen lopen meermaals per dag met een blikje fris en een zak chips of andere zoete snacks over straat. Ze zitten uren lang, geïsoleerd van het dagelijks familiegebeuren in een hoekje van de woonkamer of  hun slaapkamer achter hun pc of gsm geestdodende en  zeer agressieve spelletjes te "spelen."

Hierbij eten ze gelijktijdig allerlei ongezonde  knabbels en drinken ze allerlei even dubieuze drankjes uit een blikje. Een gezond hongergevoel kennen vele kinderen niet meer.

De reclames in de media doen de hardwerkende ouders geloven, dat ze meer tijd voor belangrijker zaken over zouden hebben, indien ze de voorverpakte voeding uit het schap van de lokale grootgrutter nemen.

Ze hoeven niet meer langdurig te “koken.” Ze houden tijd over om andere dingen en activiteiten te doen. Welke "dingen" of "activiteiten" hiermee bedoeld worden, wordt niet besproken.


EENZIJDIGE VOEDING

Bewust leven, wordt door velen onder ons als een soort religieuze beleving aangemerkt. Niets is minder waar!

Bewust leven is o.a. het dagelijks leven met enig bewustzijn ondergaan en met enige regelmaat het persoonlijk verloop te reflecteren.

Een kleinschalig biologisch dynamische kalkoenhouder is daar een goed voorbeeld van.

Sinds het ontstaan van de samenwonende mensheid, aten onze verre voorouders enkel voedingsmiddelen die ze dagelijks vers in de schoot van Moeder Natuur hadden gevonden, gevangen hadden genomen of  op hun eenvoudige akkertjes zelf hadden geteeld.

Naar mate onze verre voorouders zich in hun eigen cultuur en habitat ontwikkelden, ontstonden er ook steeds betere inzichten en ervaringen. Hierdoor nam het persoonlijk bewustzijn, over de diversiteit van natuurlijke vruchten, kruiden, vlees, groenten, water en andere nutriënten, evenredig toe.


KWALITEIT OF KWANTITEIT?

Er zijn steeds meer mensen die het belang van kwalitatieve voeding hoger achten dan de in een fabriek voorverpakte lunch, het diner in een plastic bakje en de kiloknallers.

Bovendien wordt het wetenschappelijk steeds meer duidelijk, dat elke dag eenzijdig eten ongezond voor de mens, zeker voor kinderen, is.

Het eten van veelal met medicijnen vervuild vlees is geen gezonde toegevoegde waarde. Ook hier is het tegendeel juist.

Steeds meer mensen vinden de kwantiteit van hun voeding steeds minder belangrijk en achten de actuele kwaliteit en de voedingsgwaarden van groter belang.

Het is een openbaar geheim, dat de diverse soorten vleeswaren, die kant en klaar in de schappen bij de grootgrutters in plastic verpakking achter elkaar gestapeld liggen, nagenoeg geen specifieke of herkenbare smaken hebben.

Ham smaakt nagenoeg hetzelfde als boterhamworst, droge worst of leverkaas. Zelfs de afkomst van het verwerkt vlees is vaak zeer onduidelijk te traceren.

Gescrapt vlees (resten vanaf het bot van een kip of andere dieren geschraapt) worden dagelijks in tienduizenden kilo’s, in speciaal hiervoor gebouwde fabrieken, aangeleverd en tot allerlei ondefinieerbare soorten boterhammenvlees, geplakte vleeswaren, snacks en in soepen verwerkt.


PLOFKALKOENEN & PLOFKIPPEN

In Thailand worden jaarlijks miljoenen kilo’s vlees, van thaise kippen,  tot Europese kippenworsten verwerkt en in bevroren toestand naar Europa getransporteerd.

In deze plakjes kipvlees zit geen stukje Europese kip. In Thailand bestaat geen biologische pluimveefarm.


Een lokale slager poogt hier nog aan te ontkomen, maar zal op termijn ook het loodje leggen. Het voorverwerkt vlees is, door de massaproductie in de lage lonenlanden buiten Europa, vele malen goedkoper dan het vlees van de lokale slager.


Er zijn helaas al veel lokale slagers die "hun" vers vlees bij deze grote vleesfabrieken inkopen.

Hun artisanaal werk, zichtbaar voor elke consument aan de gekoelde toonbank, wordt niet meer ter plekke gesneden of uitgebeend. Deze wijze van vleesbereiding is niet meer te betalen. Zegt men.

De omzet van fijne vleeswaren, derhalve de beoogde winst, worden elke maand minder. In de schappen van de grote supermarkten liggen nagenoeg dezelfde soorten vleesproducten, soms nog mooier verpakt en voor een zeer aantrekkelijke prijs te koop.

Bij de wekelijkse aankopen, worden deze producten, tijdens het wandelend passeren van het vleesschap, stilzwijgend meegenomen.

Dit bespaard de hardwerkende consument tijd en geld. De verschillende smaken van deze voorverpakte vleesproducten onderscheiden zich niet van elkaar. De hoeveelheid in de voorverpakking is groter en de prijs is lager. Je bent dief van eigen zak, indien je de beurs van de lokale slager spekt.


Vraag u het volgende eens af:

Wat kunt u voor dieren betekenen?

Vraag u niet af:

Wat kunnen dieren voor u betekenen?


In deze nuance ligt een wereld van verschil in het persoonlijk bewustzijn. Mogelijk laat deze nuance enige vorm van reflectie m.b.t. de algehele verzorging en de kweek van dieren in megastallen bij u ontstaan?

Kleinschaligheid en biologisch dynamisch hoeden, wordt binnenkort voor velen onder ons weer de standaard. Net zoals “vroeger.” U kunt dit, t.b.v. uw eigen levensonderhoud, in het belang van een duurzame gezondheid en voor uw persoonlijke habitat, vroegtijdig bepalen. Te beginnen bij u kinderen of kleinkinderen.


BIOLOGISCH VLEES

Kalkoenhoeve “Narragansett” heeft om deze reden haar persoonlijk beheer over een belangrijk deel van de persoonlijke voeding.

Elk jaar worden er tientallen kalkoenkuikens in onze hoeve geboren. Hiervan gaan vele kuikens naar beginnende (kleinschalige) biologische kalkoenhouders. Dit worden er gelukkig elk jaar steeds meer.

Steeds meer mensen ontdekken de mogelijkheid om hun weide of tuin op een zinvolle en andere wijze  te gaan gebruiken, dan alleen maar gras te laten groeien.

Ze gaan op kleine schaal enkele kalkoenen hoeden. Hiermee voorzien ze automatisch jaarlijks in hun persoonlijke behoefte van rein, voedzaam, eiwitrijk vlees en gezonde kalkoeneieren.


VERDELING KALKOENKUIKENS

Er zijn dan ook nog  de kleinschalige biologische collegae dynamische kalkoenhouders die een of meerdere (vreemde) kalkoenkuikenhennen aan hun toom willen toevoegen.

Ook zij beogen het kalkoenras, dat zij hoeden, te veredelen. Nadat al deze mensen met kalkoenkuikens zijn voorzien, blijven er nog voldoende kuikens voor onze persoonlijke voeding over.

Het zal duidelijk zijn, dat Kalkoenhoeve "Narragansett" niet alle  collegae of derden  van kalkoenkuikens kan voorzien.  Dat is ook niet wat wij beogen.


Na de zomermaanden van biologische groei, worden de overgebleven kuikens voor eigen consumering op een respectvolle humane wijze door ons geslacht.

Onder mystieke dank maken wij van deze kalkoenkuikens, hoofdzakelijk voor  eigen gebruik, panklare producten.

Hier dient u o.a. te denken aan: kalkoendelen, soep, shoarma, gehaktballen, snacks etc.

Onze familie, buren, vrienden en kennissen kennen  onze gezonde eieren en kalkoenproducten. Via onze periodieke nieuwsbrief worden ze over onze activiteiten m.b.t. onze verse vleesverwerking op de hoogte gehouden.


Een bestelling wordt, in volgorde van binnenkomst van een e-mail, door ons verwerkt. Het is de datum op een e-mail  die de volgorde van levering bepaald en niet de verwantschap.

Nadat een bestelling door ons is verwerkt, ontvangt men van ons  een e-mail om de bestelde producten te komen afhalen.


Om misverstanden te voorkomen:

De slacht van een of meerdere kalkoenkuikens vindt vrijwel direct voor de verwerking van de verschillenden producten plaats.

Niet een actuele behoefte bepaalt de dag van de slacht, maar dit moment wordt door ons, na een voldoende periode van biologische groei, bepaalt.

Wij slachten geen kalkoenen om de dagelijkse dis (van wie dan ook) vroegtijdig mee te sieren. Onze kalkoenkuikens dienen in voldoende mate in gezondheid en welzijn te zijn opgegroeid.


De kalkoenmoeders en de vader bereiden zich, na enkele maanden van rust en ontspanning, intussen weer op het samenstellen van de volgende generatie kroost voor. Er heerst weer rust op onze weide. Het nachtverblijf wordt extra door ons  gereinigd, gedesinfecteerd en tot verloskamer geprepareerd,


Vanaf maart/april van elk nieuw jaar verandert deze rust in luidruchtig bronstgedrag, paringsrituelen en eieren leggen. De geboorte van een nieuwe generatie kalkoenkuikens is weer in aantocht.

In de maanden juni, juli, augustus en  september lopen de kalkoenkuikens zich in alle vrijheid op onze  gras weide te ontwikkelen.

Medio augustus kunnen de eerst geboren kuikens naar een nieuwe weide en een andere toom verhuizen.


Pas na de maand oktober worden de “overgeblevenen” op eerzame wijze voor eigen consumering geslacht. Niet eerder. Overbevolking van  kalkoenen wordt door Kalkoenhoeve “Narragansett” niet als biologisch dynamisch aangemerkt.


Wij houden ons het recht voor, ook m.b.t. onze familie, vrienden, buren en bekenden, om kalkoenproducten, die niet conform de afgesproken dag een uur worden afgehaald, voor een andere consument te reserveren. Betrouwbaarheid en duurzaamheid behoren tot  elementen die wij in overtuiging met ons meedragen.


KILOKNALLERS EN ZIEKE DIEREN

Het volgende feit is niet bij iedere consument bekend, maar van alle soorten vlees is rundvlees het schadelijkst stukje vlees, indien we dit relateren aan ons leefmilieu.

Koeien hebben (relatief) veel ruimte nodig en eten dagelijks veel machinaal gefabriceerd voer. De verschillende elementen in dit droogvoer is hoofdzakelijk afkomstig uit landen, ver buiten Europa. In deze landen worden, vanwege de massale teelt, zowel het lokale en het wereldwijde milieu ernstig belast c.q. vervuild.

Het is genoegzaam bekend dat koeien dagelijks, via de fermentatie in hun pens, vele liters van het broeikasgas: methaan produceren. Ze lopen 24/24 uren ernstig vervuilende scheten te laten. Het broeigas methaan, is ruim 21 maal sterker dan CO2

(kooldioxide of koolzuurgas) en heeft een zeer nefast effect op het aardse leefklimaat.


Het megafokken van obesitasvarkens staat dan beter in de ranking, dan de gekooide koeien in de semi-open megastallen.

Varkens belasten dan weer, op hun beurt, het klimaat méér, dan de ernstig gehandicapte plofkippen en de kippen in de mega legfabrieken doen.

Opvallend is, dat Nederlandse veeboeren meer slachtkoeien fokken, dan alle Nederlanders jaarlijks kunnen eten. Ergo: De Nederlandse vleesindustrie importeert (o.a. vanuit Zuid-Amerika & Ierland) meer rundvlees, dan dat er vanuit Nederland naar de buitenlanden wordt geëxporteerd!

Een heerlijk stukje Nederlands mals   rundvlees op de avonddis is feitelijk een regelrechte aanslag (o.a. vanwege de transporten uit den vreemden) op het lokale leefmilieu van mensen en tevens op de wereldwijde flora en fauna.


Nagenoeg elke consument doet, door haar of zijn dagelijkse vleesaankopen, actief  aan de ongebreidelde en ongezonde vleesindustrie mee.

Het is bij de consument genoegzaam bekend, dat biologisch vlees relatief duurder is dan de kiloknallers. Dit is een van de reden waarom biologisch geproduceerd vlees slechts 02% van de markt bestrijkt.

De meeste consumenten kijken hoofdzakelijk naar de kwantiteit en daarna voor enkele momenten naar de kwaliteit van hun dagelijkse aankopen. Elk consument heeft daar haar of zijn persoonlijke en moverende rede voor.

Nederlanders eten per hoofd ruim 40 kilo diverse vleessoorten. Indien we dit getal opsplitsen, zien we dat het verbruik van  ruim 19 kilovarkensvlees, ruim 07 kilo  rundvlees en ruim 12 kilo kip per hoofd, per jaar is.

De restkilo’s kalfsvlees, konijn, kalkoen en andere soorten vlees worden in kleinere hoeveelheden geconsumeerd.

Vanwege dit aantal kilo’s vlees per jaar, is de Nederlandse mega veehouderij lokaal en wereldwijd medeverantwoordelijk voor ruim 18% broeikaseffecten.


CROWDBUTCHING

Vele jaren geleden was het gebruikelijk, dat familieleden en de buren een nog levende koe (of varken) bij een lokale boer uitzochten en reserveerden

Ze zagen elke dag hun toekomstig stukje mals vlees in de wei lopen grazen. Op een bepaalde dag was de tijd aangebroken, dat "hun" koe geslacht diende te worden. Ook dit gebeurde in eigen beheer op de binnen plaats van de boerderij.

Na de slachting, werd de koe of het varken deskundig in delen versneden en onderling tegen een redelijke prijs per kilo, verdeeld.


Dit evenwichtig familieprincipe wenst Kalkoenhoeve “Narragansett” in haar lokale leefomgeving terug te brengen.

Via onze website (www.kalkoenen.eu) bestaat de mogelijkheid, dat een gezin, familie en de buren gezamenlijk bij ons een of meerdere kalkoenen aanwijzen (onze kalkoenen zijn op nummer geringd). Deze worden door ons dagelijks verzorgd en op afroep van de betreffende consumenten door ons geslacht en (indien gewenst) in delen versneden.

De consument kan ook een of meerdere levende  bij ons kopen en ze zelf thuis, op een grasweide, verzorgen. Vervolgens kan men naar eigen tijd, naar eigen behoefte en actuele wensen hun kalkoen slachten, fileren en onderling verdelen. M.a.w.: “Crowdbutching.”


Vanwege deze directe- en persoonlijke betrokkenheid van de consument, is "hun" kalkoenvlees elke dag traceerbaar en controleerbaar.

Deze bewuste (lokale) consumenten zien en weten waar hun toekomstig vlees dagelijks leeft, op welke wijze- en door wie hun kalkoen wordt verzorgt.

Nachtelijke transporten, met kalkoenkuikens in volgepropte kratten, is bij Kalkoenhoeve “Narragansett” uit den boze.


Door crowdbutching is de aankoopprijs van een door ons biologische verzorgde kalkoen  voor een gezin, de familie of een burencollectief, lager dan de reguliere winkelprijs.

Net zoals “vroeger” dus. De reden hiervoor is, dat er geen tussenverkopers en transportkosten tussen Kalkoenhoeve “Narragansett” en deze veelal lokale consumenten staan.

Op onze website kunt u onze werkwijze en filosofie lezen.


Zo moge het zijn.