Kalkoengeluiden

Kalkoengeluiden

01. ROEP OM TE VERZAMELEN - ASSEMBLY CALL
 


Een volwassen kalkoen klokt. Klokken is een serie van keelgeluiden.

Soms zijn deze bij herhaling (zeer) luid en als een soort gejank of gegil.

Deze klok wordt gebruikt om de toom (of de kuikens) bij elkaar te roepen en bijeen te houden.


02. KLOKKEN - CLUCK

 

Het klokken bestaat uit 01 of meerdere korte, staccato geluiden.

Het klokken beoogt dat een kalkoenhen de aandacht van een andere kalkoen(haan) trekt.

De kalkoenhen wenst een “gesprek” met 01 of meerdere kalkoenen.

Dit klokken is een geruststellende mededeling: “kom gerust nader tot mij.”

Klokken op de slaapstok is een mededeling van: aanwezigheid.


03. KLOKKEN & SPINNEN - CLUCK & PURR


Deze klok en het gelijktijdig “spinnen” is een staccato gesprek.

Het wordt vaak geassocieerd met het gevoel van tevreden communiceren.

Het is niet een luide roep. Het is een geruststellend geluid voor kalkoenen.

04. SNIJDEN – CUTTING


 
Dit is een luid, scherpe klok. Vaak wordt deze klok vermengd met “janken.”

Dit geluid is een teken dat een kalkoenen enthousiast is.

Alles is o.k. Er is geen alarm.

Indien een kalkoenhaan bronstig is, en een kalkoenhen reageert opgewonden terug (snijden),

dan klokt de haan om de hen bij zich te krijgen.

05. OPGEWONDEN ROEP - EXCITED YELP


Deze klok is met andere vergelijkbaar. Maar deze klok is intenser opgewonden en in volume luider.

De betreffende kalkoen wordt van een extern issue opgewonden en maakt dit hoorbaar.

Ondanks de opgewondenheid en het luidere volume,

is dit klokken geen sein van alarm aan de andere kalkoenen in de toom.

06. VLIEGKLOK - FLY DOWN OR FLY-UP CACKLE

 
Een klok bestaat meestal uit 03 tot 10 onregelmatig verdeelde “noten.”

Dit is een “gesprek” en wordt in staccato en luid gevoerd.

Naar mate het “gesprek” tot een (snel) einde nadert, wordt de toonhoogte steeds meer hoger.

Dit klokken is veelal te horen indien de kalkoenen (in de ochtend) de slaapstok verlaten

en de slaapplaats (in de avond) sop de slaapstok inneemt.

Dit tokkelen is ook (jaarlijks) waar te nemen, indien een kalkoenhen het nest ritueel samenstelt.

Een kalkoenhaan tokkelt eveneens deze “noten”, gedurende het bronstseizoen.

Hiermee tracht deze een kalkoenhen aan te trekken.


07. KEELGELUID – SLOK


De ratelende klok (keelgeluid) is één van de belangrijkste luid

en veelvuldig klokken van een bronstige kalkoenhaan.

In het jaarlijkse paarseizoen laat de kalkoenhaan aan de toom weten dat hij aanwezig is

en “klaar voor de paring” is. De kalkoenhaan is bronstig.

Mocht er een andere kalkoenhaan in de toom aanwezig zijn,

dan zal er zeker een gevecht om de dominantie uitbreken.

De kalkoenhaan kan met dit geluid (in de avond) ook de toom aanzetten om de slaapstok in te gaan nemen.

Deze keelgeluiden kunnen ook worden gebruikt, indien er onverwacht een issue rondom de toom ontstaat en dient dan als laatste alarmsignaal (een soort redmiddel).

08. KORTE OPROEP TOT VERZAMELEN - KEE KEE RUN


Dit hoge klokgeluid bestaat uit 03 “noten” en heeft slechts een duur van plm. 02/03 seconden.

Het is vaak een oproep van de kalkoenhen aan (verdwaalde) kalkoenkuikens

en wordt ook door kalkoenkuikens gebruikt.

Deze oproep beoogt om de toom weer bij elkaar te krijgen.09. EENVOUDIGE KLOK - PLAIN YELP


Deze fundamentele en eenvoudige klok wordt door een kalkoenhen voortgebracht

en kan diverse betekenissen hebben.

Deze klok bestaat uit een reeks van enkele noten.

De kalkoenhen communiceert met deze klok, gedurende de bronst, met een kalkoenhaan.
10. SNORREN (SPINNEN) – PURR


Dit is een zacht, spinnende (snorrende), rollende klok van een kalkoen die zich happy voelt.

Het is een vorm van communicatie om met andere kalkoenen in contact te blijven.

Tijdens het eten van voedsel (voeren) wordt deze klok ook voorgebracht.

Deze klok is derhalve niet luid, en brengt in de toom een geruststelling teweeg.
11. ALARM – PUTT

 

Deze klok heeft zowel enkele als meerdere scherpe noten.

De klok wordt over het algemeen geassocieerd als een alarm.

Het betekent meestal de kalkoen iets (afwijkends) heeft gezien of gehoord

en signaleert gevaar aan de toom.

Bij voortduring van dit “gevaar” (afwijkende geluiden of bewegingen) zullen kalkoenen vluchten.

12. BOOMOPROEP - TREE CALL

 

Deze boomoproep heeft een reeks zachte gedempte klokken (en kakelen)

en wordt door een nestelende kalkoen geroepen

Soms kan deze oproep ook luid zijn.

De kalkoenhen laat aan de kalkoenhaan en de toom weten, dat ze (weer) aanwezig is.
13. KRAAIROEP - CROW CALL

 

De klok heeft enkele luide “kraaigeluiden.” Deze klok klinkt als: “Kauw.”

Deze klok is uit een aantal harde noten, die klinken als "kauw", opgebouwd.

Deze klok is voor kalkoenen een goede plaatsduider (locatie van aanwezigheid).
14. UILOPROEP - OWL HOOT

 
Deze oproep bestaat uit 08 noten.

Deze klok lijkt zeer veel op een oproep van een verscholen uil.

Deze klok beoogt, in de vroege ochtend of de avonduren, om elkaar te lokaliseren

en nodigt uit om te komen eten.
Zo moge het zijn.