Historie


E-MAIL DISCLAIMER


VERTROUWELIJKHEID

Deze e-mail en de eventuele bijgevoegde bestanden of documenten (zie bijlagen), zijn strikt vertrouwelijk.

Deze kunnen mogelijk vertrouwelijke gedachten, meningen, informatie en/of data bevatten.

Derhalve zijn deze door intellectuele of anderszins wettelijk eigendomsrechten beschermd.

Zowel deze e-mail, als ook de bijgevoegde bestanden of documenten zijn enkel bedoeld voor de persoon of entiteit zoals in de adressering van de e-mail is vernoemd.

Bent u niet de geadresseerde, zoals genoemd in deze e-mail of heeft u deze e-mail ten onrechte ontvangen, contacteer dan a.u.b. onverwijld de afzender.

Verwijderen de gehele e-mail, met eventuele bestanden en documenten, volledig en definitief uit uw computersysteem.

Het is wettelijk verboden om op enige wijze te teksten of data in deze e-mail en eventueel bijgevoegde bestanden of documenten te kopiëren of op enige wijze openbaar maken.

Elke andere vorm of wijze van reproductie, kopiëren, distributie of enige andere vorm of wijze van verspreiding is wettelijk verboden.

Enig ander gebruik, voor welk doel of het gebruik van deze mededelingen dan ook, zijn eveneens wettelijk verboden.

U dient er rekening mee te houden, dat deze e-mailtransmission niet gegarandeerd dat deze veilig, onbeschadigd, volledig, foutloos is of geen virussen bevatten.

De afzender van deze e-mail is voor eventuele aanwezige fouten, omissies of virussen in de teksten of data van dit e-mailbericht

en in de eventuele bijgevoegde bestanden en documenten derhalve niet aansprakelijk

De afzender van deze e-mail is derhalve niet aansprakelijk voor enig dataverlies of enige schade die mogelijk ontstaan, als gevolg van enig gebruik van deze e-mailtransmissie.

Wij bieden hierbij onze welgemeende excuses voor enig ongemak aan.


CONFIDENTIALITY

This e-mail and any attached files or documents attached are strictly confidential and may contain information which is protected by intellectual or otherwise legally property rights.

It is intended only for the individual or entity, named as the addressee in this e-mail.

If you are not the named addressee, or have received this email in error, please inform the sender immediately.

Delete this e-mail and any attached files or documents from your system.

Reproduction, making copy, distribution, or any other dissemination of contents or use, for any purpose or communication, is prohibited.

Please also note: this e-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error free as information could be intercepted,

corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses.

The sender therefore does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message,

and shall have no liability for any loss or damage suffered by the user, which arise as a result of e-mail transmission.


Om misverstanden te voorkomen

Het is zonder onze schriftelijke toestemming, wettelijk niet toegestaan dat derden een toegezonden e-mailbericht, bestand of document mag publiceren,

op enige wijze mag bewerken of op enige wijze aan derden mag laten lezen c.q. mag verspreiden.

De in dit e-mailbericht, als ook in de bijgevoegde bestanden en documenten naar voren gebrachte gedachten, meningen, informatie of data

zijn uiteraard in eerste plaats de verantwoording van Kalkoenhoeve “Narragansett”

(of een andere door ons geautoriseerde scribent).


What will you discover? You are brighter than you think.

Think different and doing the right thing, even when no one is watching.

Or....... think again.

Thank You!


"Iets kan niet ontstaan, uit niets."


Salutem Punctis Trianguli.

Nettie & Jules Bodden

Historie

GROTE GEKLEURDE VOGEL

Eeuwen geleden (ruim 4000 jaren) werden door  hoog ontwikkelde Mexicaanse autochtone inwoners (Maya’s), tijdens hun dagelijkse voedseljachten, in de bossen van hun eeuwenoude leefomgeving,  op diverse eetbare dieren gejaagd. Hun jacht bestond ook uit het vangen en doden van de daar veel voorkomende wilde “grote gekleurde vogels”.

Ze jaagden met hun eenvoudige pijl en boog op lopende en kruipende eetbare dieren. Ze vergaten uiteraard niet om ook de  mooie en ontelbare grote vogels, die ze in de hoge bomen zagen zitten,  te verschalken.

Tussen het hoge gras, onder struiken en bomen vonden ze ook eenvoudige nesten. Daarin lagen  mooi gespikkelde  eieren en in een aantal nesten ook tientallen kuikens. Deze werden in dank naar hun tipi meegenomen.


GAARKEUKEN

De door hun pijlen gedode vogels en de andere verschalkte dieren werden, nadat ze van hun mooie verenkleed, hun  vacht en hun ingewanden waren ontdaan,  in de potten en pannen van de gezamelijke open keuken boven het kampvuur bereid en door de gehele stam smakelijk verorberd.
AFSTAMMING VAN DE EUROPESE KALKOENEN

Uit de periode 250 jaar vóór Christus, tot ruim 700 jaar ná Christus   zijn er in Mexico en medio 1947 in Amerika (Arizona)  diverse skeletten en botresten van kalkoenen opgegraven. Deze skeletten dateren uit de Pleistocene (enkele miljoenen jaren geleden) en de Miocene periode (eveneens miljoenen jaren geleden).

De kalkoenen die we heden in Europa kennen, zijn een indirecte afstammeling van deze wilde “grote vogel” uit o.a. Mexico (de gewone kalkoen – Meleagris Gallopavo) uit Midden & Noord Amerika of uit Honduras (pauwkalkoen - Agriocharis Ocellata).

De daar heden nog in de open en vrije natuur levende wilde kalkoenen, komen derhalve niet in ons modern Europa voor.

 

INDIANEN

Er leefden in dat toen nog onbekend wijde werelddeel uiteraard ook  nog andere autochtonen mensen. In dit deel van de wereldbol leefden vele miljoenen nog onontdekte groepen mensen.

Al deze eeuwenoude en eerbare inwoners werden door slechts enkele blanke emigranten en veelal dubieuze allochtone pioniers, oneerbiedig “Indianen” genoemd. Volgens de persoonlijke rudimentaire perceptie, van de laatsten hadden ze een nieuw land ontdekt.

Ze dachten dat dit nieuwe land: "India" was. Dit bleek dus later in de geschiedenis een volkomen foute overtuiging te zijn. De licht/rood gekleurde mensen, die de eerste blanke ontdekkingsreizigers  zagen, waren feitelijk de rechtmatige autochtonen inwoners van een eeuwenoud en prachtig paradijselijk land.

Een land dat toen door de witte mensen uit de “buitenwereld” nog niet ontdekt was en derhalve (voor hen) geen naam had. Later werd dit land: “Amerika” genoemd.OUTLAWS

De eerste blanke Europeanen, en de uit andere landen uitgewezen of gevluchte criminelen, emigreerden naar het nieuwe land: Amerika (en andere ongerepte landen) Dit waren over het algemeen zeer ruwe, agressieve, ongeciviliseerde en hardvochtige asomensen.

Hun dagindeling, hun dagelijkse handelingen, hun rudimentair denken en hun zelf bedachte “wetten” werden volgens hun motto: “De sterkste, de grofste en de snelste revolverheld is hier de baas” bepaald. In hun ordinair en vulgair taalgebruik, benoemden deze verbannen aso’s, tokkies, rapaille en het verzamelde criminele allochtone gepeupel de rechtmatige en eerbare autochtone inwoners minachtend: “Indianen” of “Roodhuiden.”

Dit werd een snel en algemeen ingeburgerd scheldwoord, dat de agressieve verhoudingen en de verborgen intenties, van de veelal misdadig ingestelde blanke allochtonen, jegens de rechtmatige autochtone inwoners van Amerika, decennia lang hebben gepaald.

Eeuwenlang werden deze oprechte, eerbare en vriendelijke mensen door de blanken vernederd en verguisd. Net zoals ooit de door de blanke gevangen genomen en geroofde zwarte mensen in hun dagelijks taalgebruik als "slaven" en  “negers” werden aangemerkt.

In de jaren die volgenden, werden deze bevolkingsgroepen in de media, films, documentaires en door de (lokale) wetgeving onrechtvaardig en veelal zeer abject behandeld. De eeuwenoude autochtonen inwoners van Amerika werden zelfs door de overheid met het scheldwoord: “Indianen” aangesproken.

Net zoals anno 2016 de moderne blanke benoeming van een eeuwenoud volk: de "Inuit". Ook deze oeroude bevolkingsgroep wordt heden nog steeds met het scheldwoord “Eskimo’s”  genoemd. Inuit betekent: “Mens.” Dit eerbaar volk woont sinds eeuwen in een gedeelte van Canada, Groenland, Alaska en in het Oosten van Siberië (de Yupik).

In deze neerbuigende westerse en Amerikaanse houding, is de laatste jaren, met de nodige tegenstand en agressie, enige verandering gekomen.


   

 

UITVINDERS VAN DE KALKOEN?

Er zijn kalkoenfokkers in Amerika, die sinds decennia het exclusieve alleenrecht van het fokken van diverse rassen kalkoenen claimen.

Europeanen weten dat claimen tot het denkwijze en de cultuur van de Amerikanen behoren. Blijkbaar ook in het fokken van kalkoenen.

Vele kalkoenen komen uit Amerika en uit diverse andere landen om hen heen. Maar je mag daarom niet zeggen c.q. claimen dat de kalkoen door de Amerikanen is geschapen, is uitgevonden c.q. is ontwikkeld. Ze hebben er wel intens aan medeontwikkeld.

Daarvoor dankt elke integere westerse biologische kalkoenhouder de Amerikaanse  collega’s en de passionele veredelaars van kalkoenen.

Deze twee laatste kwalificaties mogen ook met recht op de rechter mouw of op de revers van elke westerse biologische kalkoenhouder aangebracht worden.


Zo moge het zijn.