Cursus

Cursus

"KALKOENEN HOEDEN"

KALKOENEN HOEDEN

Elk jaar start  Kalkoenhoeve “Narragansett”  , bij voldoende deelnemers, medio februari met 10 opvolgende zaterdagochtenden (10:00 - 12:00 uur) te Veldwezelt – Lanaken met een praktijk gerichte cursus over het hoeden van kalkoenen op uw eigen grasweide of tuin.

De lessen bevatten interessante en noodzakelijke basiskennis om, op de eigen grasweide of tuin, enkele kalkoenen te kunnen gaan hoeden.

Er volgen ook enkele praktijklessen bij Kalkoenhoeve “Narragansett” te Veldwezelt.


THEORIE & PRAKTIJK

Deze nuttige cursus wordt door een ervaren, academisch onderlegde, gepassioneerde en biologische kalkoenhouder gegeven. 

Deze cursus is geschikt vanaf 14 jaar en is een mooie gelegenheid om nagenoeg alles over het verantwoord en deskundig hoeden van kalkoenen te leren.

De cursist kan, na deze praktijkgerichte opleiding, met de gezinsleden inhoudelijk onderzoeken en besluiten of ze enkele kalkoenen op hun grasweide of tuin zullen gaan hoeden.

Hiervoor is geen lichamelijke kracht nodig. Wel dient men een plichtgevoel voor levende dieren, respect voor fauna & flora, verantwoordelijkheidsgevoel en dagelijkse discipline te bezitten.


KALKOENHOEDER WORDEN

Tijdens de cursus wordt naar het oorspronkelijk verleden van de kalkoenen gekeken. Ook de wijze van hun emigratie naar de verschillenden Europese landen en hun huidige gedomesticeerde leefwereld, wordt besproken.

Op een inzichtelijke wijze wordt naar de juiste-, en gezonde en biologische voeding en de dagelijkse leefwijze van kalkoenen gekeken. Mede hierdoor kan elke cursist onderzoeken of zij of hij een familiaire kalkoenhouder kan worden.

Via deze theorie & praktijklessen verkrijgt een cursist een goed inzicht in het dagelijks leven van deze grote, rustige, lieve en mooi gekleurde oervogel.


Kalkoenhoeve “Narragansett” beoogt met deze cursus dat zij of hij, met de verworven inzichten, zelf initiatieven kan gaan ontplooien om thuis aan de slag kan gaan en jaarlijks een belangrijk deel van het dagelijks biologisch voedsel in de eigen woonomgeving kan produceren.


LESBOEK

Kalkoenhoeve “Narragansett” heeft voor elke deelnemer een lesboek samengesteld. Hierin is voldoende schrijfruimte aanwezig om tijdens de lessen persoonlijke aantekeningen te maken of om thuis vragen, op- & aanmerkingen te noteren.


10 PRAKTIJKGERICHTE LESSEN

De volgende leerelementen zullen behandeld worden:


 • Waar komen kalkoenen vandaan?
 • Hoe zijn ze in Europa terecht gekomen?
 • Welke soorten en rassen kan men op de grasweide of tuin hoeden?
 • Hoe hebben kalkoenen (dieren) zich aan de mens en hun nieuwe leefomgeving hebben aangepast (domesticeren) en anders om?
 • Wat is nodig, om kalkoenen op uw grasweide of tuin te hoeden?
 • Op welke wijze houden we onze kalkoenen dagelijks gezond, in welzijn en tevreden?
 • Hoe biologisch & milieuvriendelijk hoeden van een kalkoentoom?
 • Welke wet- en regelgeving zijn voor een kalkoenhouder relevant?
 • Welk voedingen, vitaminen, mineralen en andere gezonde nutriteiten hebben kalkoenen dagelijks nodig?
 • Waaruit bestaan etensresten, wat is afval en wat is swill?
 • Wat is voedselbewustzijn en dagelijkse aandacht voor voedselverspilling m.b.t. kalkoenen?
 • Op welke wijze jaarlijks kweken en veredelen van kalkoenen?
 • Wat is nodig, om met een broedmachine bevruchte kalkoeneieren uit te broeden?
 • Waaruit bestaat de verzorging van kalkoeneieren?
 • Hoe dienen eieren geschouwd te worden?
 • De geboorte van kuikens.
 • Zijn kalkoeneieren gezond om te eten?
 • Het verzorgen van kalkoenkuikens en het ringen.
 • Diverse praktijkgerichte bezoeken aan de biologische Kalkoenhoeve "Narragansett”.
 • Het gedrag van kalkoenen observeren en de taal van de kalkoen te begrijpen.
 • Leren omgaan met een kalkoentoom door ze naar het nachtverblijf te geleiden.
 • Op welke wijze til ik een kalkoen op neem ik deze in mijn handen?
 • Wat is het verschil tussen een kalkoenkuiken of een kerstkalkoen? adopteren/reserveren.
 • Op welke humane en respectvolle wijze, dient een (kerst)kalkoen te worden verwerkt?
 • Hoe bereiden we kalkoenvlees?
 • Welke factoren dragen aan een gezonde vleesproductie voor eigen consumptie bij?


Onder de deskundige leiding van Kalkoenhoeve “Narragansett” worden nagenoeg alle actuele aspecten uitvoerig besproken.

Deze worden ondersteund door praktisch behandelingen aan te leren.

Wat mag wel, wat mag niet?

Tijdens les 10 wordt een schriftelijk toets gehouden.

Elke cursist ontvangt hierna een oorkonde.


START CURSUS

De cursus start op: bij voldoende deelname.

Indien dit het geval is, worden de cursisten vroegtijdig hierover, via e-mail, geïnformeerd.


Leslocatie: te Veldwezelt - Lanaken.


Kosten: 80,-- Euro per cursist (Inclusief lesboek).


Inschrijving via website: www.kalkoenen.eu.


E-mailadres: cursuskalkoenen@kalkoenen.eu


Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in de maandelijkse nieuwsbrief?

Wenst u meer informatie?

U kunt zich via de website inschrijven

en info verkrijgen.


Zo moge het zijn.

Inschrijfformulier

Cursus

"KALKOENEN HOEDEN"

 
 
 
 
 
 
 
 

E-MAIL DISCLAIMER


VERTROUWELIJKHEID

Deze e-mail en de eventuele bijgevoegde bestanden of documenten (zie bijlagen), zijn strikt vertrouwelijk.

Deze kunnen mogelijk vertrouwelijke gedachten, meningen, informatie en/of data bevatten.

Derhalve zijn deze door intellectuele of anderszins wettelijk eigendomsrechten beschermd.

Zowel deze e-mail, als ook de bijgevoegde bestanden of documenten zijn enkel bedoeld voor de persoon of entiteit zoals in de adressering van de e-mail is vernoemd.

Bent u niet de geadresseerde, zoals genoemd in deze e-mail of heeft u deze e-mail ten onrechte ontvangen, contacteer dan a.u.b. onverwijld de afzender.

Verwijderen de gehele e-mail, met eventuele bestanden en documenten, volledig en definitief uit uw computersysteem.

Het is wettelijk verboden om op enige wijze te teksten of data in deze e-mail en eventueel bijgevoegde bestanden of documenten te kopiëren of op enige wijze openbaar maken.

Elke andere vorm of wijze van reproductie, kopiëren, distributie of enige andere vorm of wijze van verspreiding is wettelijk verboden.

Enig ander gebruik, voor welk doel of het gebruik van deze mededelingen dan ook, zijn eveneens wettelijk verboden.

U dient er rekening mee te houden, dat deze e-mailtransmission niet gegarandeerd dat deze veilig, onbeschadigd, volledig, foutloos is of geen virussen bevatten.

De afzender van deze e-mail is voor eventuele aanwezige fouten, omissies of virussen in de teksten of data van dit e-mailbericht

en in de eventuele bijgevoegde bestanden en documenten derhalve niet aansprakelijk

De afzender van deze e-mail is derhalve niet aansprakelijk voor enig dataverlies of enige schade die mogelijk ontstaan, als gevolg van enig gebruik van deze e-mailtransmissie.

Wij bieden hierbij onze welgemeende excuses voor enig ongemak aan.


CONFIDENTIALITY

This e-mail and any attached files or documents attached are strictly confidential and may contain information which is protected by intellectual or otherwise legally property rights.

It is intended only for the individual or entity, named as the addressee in this e-mail.

If you are not the named addressee, or have received this email in error, please inform the sender immediately.

Delete this e-mail and any attached files or documents from your system.

Reproduction, making copy, distribution, or any other dissemination of contents or use, for any purpose or communication, is prohibited.

Please also note: this e-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error free as information could be intercepted,

corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses.

The sender therefore does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message,

and shall have no liability for any loss or damage suffered by the user, which arise as a result of e-mail transmission.


Om misverstanden te voorkomen

Het is zonder onze schriftelijke toestemming, wettelijk niet toegestaan dat derden een toegezonden e-mailbericht, bestand of document mag publiceren,

op enige wijze mag bewerken of op enige wijze aan derden mag laten lezen c.q. mag verspreiden.

De in dit e-mailbericht, als ook in de bijgevoegde bestanden en documenten naar voren gebrachte gedachten, meningen, informatie of data

zijn uiteraard in eerste plaats de verantwoording van Kalkoenhoeve “Narragansett” (of een andere door ons geautoriseerde scribent).


What will you discover? You are brighter than you think.

Think different and doing the right thing, even when no one is watching.

Or....... think again.

Thank You!


"Iets kan niet ontstaan, uit niets."


Salutem Punctis Trianguli.

Nettie & Jules Bodden