Home


E-MAIL DISCLAIMER


VERTROUWELIJKHEID

Deze e-mail en de eventuele bijgevoegde bestanden of documenten (zie bijlagen), zijn strikt vertrouwelijk.

Deze kunnen mogelijk vertrouwelijke gedachten, meningen, informatie en/of data bevatten.

Derhalve zijn deze door intellectuele of anderszins wettelijk eigendomsrechten beschermd.

Zowel deze e-mail, als ook de bijgevoegde bestanden of documenten zijn enkel bedoeld voor de persoon of entiteit zoals in de adressering van de e-mail is vernoemd.

Bent u niet de geadresseerde, zoals genoemd in deze e-mail of heeft u deze e-mail ten onrechte ontvangen, contacteer dan a.u.b. onverwijld de afzender.

Verwijderen de gehele e-mail, met eventuele bestanden en documenten, volledig en definitief uit uw computersysteem.

Het is wettelijk verboden om op enige wijze te teksten of data in deze e-mail en eventueel bijgevoegde bestanden of documenten te kopiëren of op enige wijze openbaar maken.

Elke andere vorm of wijze van reproductie, kopiëren, distributie of enige andere vorm of wijze van verspreiding is wettelijk verboden.

Enig ander gebruik, voor welk doel of het gebruik van deze mededelingen dan ook, zijn eveneens wettelijk verboden.

U dient er rekening mee te houden, dat deze e-mailtransmission niet gegarandeerd dat deze veilig, onbeschadigd, volledig, foutloos is of geen virussen bevatten.

De afzender van deze e-mail is voor eventuele aanwezige fouten, omissies of virussen in de teksten of data van dit e-mailbericht

en in de eventuele bijgevoegde bestanden en documenten derhalve niet aansprakelijk

De afzender van deze e-mail is derhalve niet aansprakelijk voor enig dataverlies of enige schade die mogelijk ontstaan, als gevolg van enig gebruik van deze e-mailtransmissie.

Wij bieden hierbij onze welgemeende excuses voor enig ongemak aan.


CONFIDENTIALITY

This e-mail and any attached files or documents attached are strictly confidential and may contain information which is protected by intellectual or otherwise legally property rights.

It is intended only for the individual or entity, named as the addressee in this e-mail.

If you are not the named addressee, or have received this email in error, please inform the sender immediately.

Delete this e-mail and any attached files or documents from your system.

Reproduction, making copy, distribution, or any other dissemination of contents or use, for any purpose or communication, is prohibited.

Please also note: this e-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error free as information could be intercepted,

corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses.

The sender therefore does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message,

and shall have no liability for any loss or damage suffered by the user, which arise as a result of e-mail transmission.


Om misverstanden te voorkomen

Het is zonder onze schriftelijke toestemming, wettelijk niet toegestaan dat derden een toegezonden e-mailbericht, bestand of document mag publiceren,

op enige wijze mag bewerken of op enige wijze aan derden mag laten lezen c.q. mag verspreiden.

De in dit e-mailbericht, als ook in de bijgevoegde bestanden en documenten naar voren gebrachte gedachten, meningen, informatie of data

zijn uiteraard in eerste plaats de verantwoording van Kalkoenhoeve “Narragansett”

(of een andere door ons geautoriseerde scribent).


What will you discover? You are brighter than you think.

Think different and doing the right thing, even when no one is watching.

Or....... think again.

Thank You!


"Iets kan niet ontstaan, uit niets."


Salutem Punctis Trianguli.

Nettie & Jules Bodden

Nettie & Jules Bodden

PROFIEL

Het is onze wens, dat elke lezer die deze website bezoekt, kennis over kalkoenen wenst te vergaren. De teksten in de artikelen van deze website beogen niets anders dan dat de persoonlijke begrippen, m.b.t. het weten en het bewustzijn in het denkvermogen  waargenomen zal worden.

Ook de deelnemende auteurs beogen tevens ander paden te bewandelen, dan de paden die door  kalkoenhouders doorgaans belopen worden. Hier dient de term ”andere paden” niet uitgelegd te worden, dat bestaande wetmatigheden in onderdelen anders zouden zijn.

De benadering c.q. de belichting van bepaalde zaken wordt door de auteurs in een nieuw karakter geplaatst en vanaf een ander pad c.q. visie bekeken en beschreven.

De wetmatigheid: “alles wat leeft, zal in de ziel zich zelf blijven, doch zal zich evolutionair en onbeperkt vernieuwen” is hierbij zeker van toepassing.

De auteurs hebben diverse wetenschappelijke items in begrijpbare taal beschreven. De inhoud en de boodschap zijn en blijven steeds relevant en dienen door een lezer op hun merites begrepen te worden.

Deze website bestaat uit diverse kleine boekwerkjes. Een lezer kan, naar actuele behoefte, een "hoofdstuk" gaan lezen.

Het is algemeen bekend, dat elk gesproken woord of geschreven teksten, voor verschillende mensen aanleiding voor misverstanden kunnen zijn. Ook aan dit verschijnsel, zal deze website niet  kunnen ontkomen. Betracht dan de boogde boodschap en niet de letters die u triggerde.


Mensen wensen/eisen steeds meer, zeker van een ander), transparantie. Vaak vergeten ze dan selectief, dat dit ook op hen persoonlijk van toepassing is.

Een klein groep onder hen roept, vanaf hun persoonlijke dunne zijlijn, luidt naar passanten, dat ze authentiek, bijbehorend oprecht en eerlijkheid dienen te zijn.

Indien deze kwalificaties dan door deze mensen zichtbaar worden gemaakt, zijn er altijd wel enkelingen, die de subjectieve menig c.q. de subjectieve overtuiging zijn toegedaan, dat bij die ander een verborgen agenda dient gezocht te worden.

Dan wordt de transparantie voor hen zelfs als “verdacht” aangemerkt. Deze verwijtende mensen vergeten echter, dat zij of hij die zich kwetsbaar opstellen, door transparant te zijn, in eender welke omstandigheid en hoedanigheid zou mogen rekenen op evenveel oprechtheid, eerlijkheid en zeker op enig mededogen uit het marginale groepje inactieve kantlijners.

Men zou van elk zich zelf respecterend mens mogen verwachten, dat zij of hij minstens een delicate beleefdheid, inzake normen en waarden, zowel in woorden en gedrag, betoond.

De subjectieve, veelal bevooroordeelde en een ondeskundig mens, veelal luid roepend langs hun illusoire zijlijn, dient zich derhalve van hun verholen cynisme te onthouden.

Gelukkig zijn er ook mensen die met open vizier met hun medemensen communiceren. Deze groeiende groep bewuste mensen betonen hierbij hun persoonlijke reflectie. Dit laatste is niet aan een ieder gegeven.


Mijn echtgenote Nettie is in maand mei 1949 en ik (Jules M. Bodden) ben in de maand oktober 1948 in het centrum te Maastricht (NL) geboren.

Wij zijn in 2017  50 jaar gelukkig getrouwd en bezegelen ons leven met  05 kinderen en 08 kleinkinderen. Wij wonen ruim 20 jaar  in Veldwezelt - Lanaken (B). Tot onze grote tevredenheid.

Sinds enkele jaren hebben we onze  pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Sindsdien kunnen we, na onze gezamenlijke zakelijke activiteiten, eindelijk onze persoonlijke passies in volheid uitleven.

Nettie heeft als hobby, via haar iPad en GSM,  Wordfeud met de kids en kleinkinderen te spelen. Ze Kijkt graag naar Jeroen Meus, Drs. Pol. en speelt graag het kaartspel Solitaire op haar iPad.

Samen koken en bakken we graag heerlijke en verse gerechten. Samen verzorgen we dagelijks onze toom raskalkoenen. Uiteraard conform de biologisch dynamische wijze


BACKYARD FARMING

Wij verzorgen onze toom raskalkoenen gedurende hun natuurlijke groei. Onze kalkoenen leven 24/07 in volledige vrijheid op onze grasweide en conform de biologische- en duurzame regels van backyard farming. Deze gerichte aandacht en intensieve verzorging, zorgt voor    gezonde kalkoenen, sterke kuikens. Ze leven en gedragen zich zichtbaar in welzijn. Hun natuurlijke groei zorgt ook voor zeer gezond-, voedzaam- en eiwitrijkvlees .

Na enige tijd zijn er, voor ons, voldoende kuikens geboren en nemen we de overtallige eieren uit het nest. Deze overtallige eieren  zijn zeer voedzaam en  voor kinderen en ouderen uitermate gezond om te eten.

De hennen leggen, na de eerste broedperiode (mei - juni) tot medio september nog elke dag een ei. Die worden smakelijk  in onze voeding verwerkt.

Er zijn een aantal mensen die  vroegtijdig enkele verse kalkoeneieren bij ons reserveren en komen kopen.


RESEARCH

Tijdens een 05 jaar durende  intense research, combineerde ik mijn empirische onderzoekingen met academische wetenschap en dompelde ik me tevens onder in de netwerken van de door derden aangewezen experts en instanties.

Deze eveneens academisch gevormde vrouwen en mannen zouden, volgens mijn netwerkinformatie, bij uitstek en sinds jaren de deskundigen in de wereld van de kalkoen zijn

In veel gevallen bleek dit onjuist te zijn. Ze gedroegen zich als eenogige koningen, in het grote rijk der blinden vleesproducenten.

Mijn observaties en de persoonlijke communicatie met deze mensen waren derhalve niet in alle gevallen opbeurend en positief. In mijn naïviteit dacht ik niet aan hun weloverwogen vormen van dure misleidingen.

In de file van z.g. kalkoenexperts kwam ik ook nadrukkelijke tegenstanders tegen. Zij houden  niet van zelfstandig denkende mensen. En zeker niet van personen die een open communicatie voorstaan en assertiviteit als leiddraad volgen.

Zij achten hun persoonlijk imago groter en sterker dan academische argumenten, thesen, hypothesen, analyseren en filosoferen.

Ze achten actuele academische en dynamische data niet (meer) relevant. Gedurende mijn participerende observaties waren  niet alle ontmoetingen even leerzaam en aangenaam. Dat betreur ik zeer.

Opvallend was ook, dat deze experts elk hun specifieke tactieken van communiceren en handelen aanwenden om hun dagelijks  beoogd doel, omzet in het rijk der blinden genereren, door dit  op een vileine wijze te behalen.

De rijke blinden blijken dan uiterst volgzaam te zijn. De duur ingehuurde experts konden dan op hun openlijke sympathie rekenen. Ze werden vervolgens als autoriteiten aangeprezen en in mooie brochures en rapporten opgevoerd.


LIJDZAAMHEID

De toeziende overheden zijn bovenmatig  lijdzaam  en daarbij ook nog horende doof. Zeker indien deze, de door hen duur ingehuurde academisch gevormde experts, jaarlijks de beoogde data voor hun rapportages aanleveren en de cijfers t.b.v. het materiële eigenbelang, na elke ronde, weten te behalen.


Een groot gedeelte van de teksten in mijn boek, als ook de teksten van deze website, berusten o.a. op mijn persoonlijke ervaringen en actuele vergaring van kennis uit veelal officiële rapporten en data van de verschillenden overheden en firma’s.

Dat de mensenwereld, uw en mijn  samenleving, onze maatschappij, medisch waarneembare schade van hun vleesproducten ondergaat, is voor deze kleine groep producenten van vlees, als ook voor de politiek en de controlerende overheden, reeds jaren van ondergeschikt belang.


MEDICINEREN

De specifiek voor consumenten gefokte vleesdieren worden nagenoeg dagelijks met verschillenden medicijnen, waaronder o.a. antibiotica, tot eenvoudige vleesproducten (kalkoenen, kippen & slachtdieren in het algemeen) behandeld. Dit om uitval te voorkomen.

Op een soms abjecte wijze worden kalkoenen, kippen en andere vleesdieren door deze clan in megastallen en in  flatstallen, gekweekt, te eten gegeven,  geslacht en als hapklare brokken  in de schappen van diverse grootgrutters aan de even blinde en dove consumenten aangeboden.

Vele soorten vlees voor de consumenten, u en ik dus, blijken sinds jaren geen gezonde producten te zijn. Vele mensen, waaronder vele kinderen, ondervinden hier dagelijks lichamelijke nadelen en ziekten van.

Lijdzame consumenten, die zich als koopjesjagers door de schappen begeven, krijgen van de vleesproducenten veelal het met medicijnen besmet vlees goedkoop aangeboden. Er is altijd wel een “markt” onder de grote groep grijpgrage consumenten die weinig tot geen kwaliteit tot zich nemen.


MODERN OPGELEIDE MENSEN?

Het is een vreemde waarneming, dat er nog steeds goed opgeleide mensen weinig tot niets afweten van hun persoonlijke, opgelegde en automatische gedragspatronen.

Mogelijk staat hun persoonlijk bewustzijn nog steeds in de automatische module. Hier mogen de 07 W-vragen zeker op losgelaten worden.

Het is een wetenschappelijk feit, dat de persoonlijke labiliteit van deze grote groep mensen uitermate kwetsbaar is.

De hierboven genoemde koningen, buiten die de afwezigheid van feitelijk weten en de bijbehorende lijdzame volgzaamheid, wetenschappelijk uit.

Ze beogen de experts uit te hangen en weten (vanuit hun academische achtergrond) dat er een grote groep mensen in de maatschappij dolende zijn. Deze groep mensen volgen de uitspraken van een experts blind.

Binnen deze groep eerbare dolenden is, sinds het ontstaan van de mens, een ware mimicry werkzaam. Helaas is deze grote groep mensen zich dit en daarbij hun persoonlijke kwetsbaarheid in de menselijke jungle (nog) niet bewust.


BOEKEN

Sinds ik op school het alfabet leerde. schrijf ik. Er zijn reeds 02 boeken uitgegeven. Deze gaan niet over kalkoenen maar over theosofia, religie en mystiek.

Gericht lezen & studeren doe ik enkele uren per dag en beiden behoren tot mijn passies.

Naast sociaal maatschappelijkwerker was ik wekelijks actief als Rijkserkend  dierenpensionhouder en kynoloog. Ik heb ruim 40 jaar theorie en praktijklessen gedoceerd.

Heden ben ik  actief als biologisch dynamisch kalkoenhouder. Ook hierin doceer ik  theoretisch en praktisch.


KALKOENBOEK

Na ruim 05  jaren van een wereldwijde en intense queeste, zal er  een  geïllustreerd e-boek voor de beginnende kalkoenhouders uitkomen. Dit boek gaat over het op kleinschalige wijze biologisch dynamisch hoeden en kweken van kalkoenen.

De titel luidt: "KALKOENEN IN UW WEIDE OF TUIN."

U kunt dit e-book, in diverse delen die uw interesse hebben, via onze website kopen. De dag dat het e-book uitkomt zal via onze website en de media bekend gemaakt worden.


KALKOENEN IN UW WEIDE OF TUIN

Helaas is er heden weinig tot geen overzichtelijk verzameld werk in een bibliotheek of een boekenkast, dat  op een inzichtelijke wijze een gedetailleerd beeld van de wereld van de kalkoenen  beschrijft.

Op diverse websites en forums wordt door beginnende kalkoenhoeders veelvuldig naar informatie en adviezen over kalkoenen gevraagd. De antwoorden blijven in vaagheid en onjuistheden steken. In vele gevallen volgt er zelfs geen antwoord.

Indien u met enige gerichte aandacht mijn geïllustreerd boek over kalkoenen zult gaan lezen, zal er een mooie en interessante kalkoenwereld voor u opengaan. Dit boek beschrijft de historie, de habitat, de aard en de oernatuur van zowel de wilde en de gedomesticeerde kalkoen.

De boekenplanken van een biologische kalkoenhouder en die van de gemeentelijke biobliotheken, waren tot op heden onvolledig. Er ontbrak een boek over kalkoenen. Het boek en deze website zijn een edele poging hierin verandering aan te brengen.


Zowel het e-boek als onze website zijn een goed begin om een kleine kalkoenentoom in uw weide of tuin  te gaan houden.

Op onze website kan elke geïnteresseerde vrouw of man actuele vragen over kalkoenen poneren.

Onze website is hoofdzakelijk bedoeld voor de vrouw of man die overweegt om als kalkoenhouder een kleinschalige toom  in de weide of tuin achter het huis te gaan houden. In de teksten van onze website, zijn  enkele elementen uit mijn boek verwerkt.


Meditatiemuziek componeren en produceren is een creatieve- en aangename activiteit van mij. Lezingen geven, doceren en aan forums deelnemen, acht ik zinvol.

Ik neem graag actief   aan de dagelijkse   actualiteiten deel. Filosoferen met anders denkenden, mystiek & theosofia ondergaan, reflecteren en ironie zijn mijn hobby's.

Ik acht mij een mensenmens. Ben geen lolbroek of het zonnetje in huis. Ben zeker geen gangmaker op feestjes. Hossen, bier, hoempapa & lalalala, behoren niet tot mijn gevoelswereld.

Mijn persoonlijk motto luidt:

“Iets kan niet ontstaan, uit niets” en koester ik  dagelijks in mijn denkvermogen.

Met dit motto tracht ik  een  medemens te ondersteun om de mystieke boodschap, die hierin opgesloten ligt,     in het brein en de gevoelswereld waar te nemen, te ont-dekken om  uiteindelijk zelfstandig te kunnen doorschouwen.


NARRAGANSETT KALKOENEN

Enkele jaren geleden ben ik met het houden van kalkoenen begonnen.  Er bestaat geen verzameld werk over kalkoenen. Eerst heb ik ruim 05 jaar een wereldwijde  researche over kalkoenen gedaan.

Gelijktijdig stelde ik veel vragen aan verschillende collegae kalkoenhouders en diverse dierenartsen. Vervolgens  kochten Nettie en ik kalkoenen van het unieke ras: Narragansett. Dit is een zeer origineel gebleven (gedomesticeerd) kalkoenras.

Achter ons huis (te Veldwezelt – Lanaken – België) beschikken we over een weide van ruim 600 m2.

Hierin lopen enkele Narragansett kalkoenhennen en 01 kalkoenhaan. Allen scharrelen elke dag 24/24 uur in alle vrijheid onder de wolken van Moeder Natuur.


Kalkoenen hebben elk jaar hun instinctieve en  rituele paringsperiode. Vanaf medio mei worden er elk jaar een aantal kalkoenkuikens bij ons geboren.

De collegae kalkoenhouders zoeken elk jaar jonge (externe) kalkoenkuikens. Deze voegen ze aan hun bestaande toom toe. Het veredelen van deze oeroude raskalkoenen is ons motto en zou elke  kleinschalige biologische kalkoenhouder  kunnen dienen.


BIOLOGISCHE VERZORGING

Nettie en ik verzorgen onze   kalkoenentoom dagelijks op een biologische wijze. Dit impliceert, dat deze oeroude  siervogels,     enkel specifiek biologisch kalkoenvoer en andere biologische voeding te eten krijgen. Daarnaast krijgen ze enkele malen per week rauwe- en gekookte groene vers- en klein gesneden biologische groenten. Daarbij diverse soorten   klein gesneden vers biologisch fruit.

De nog in de het wild levende kalkoenen eten ook insecten, kleine vogeltjes,  kikkers en  diverse kruipende diertjes.

Daarom krijgen onze biologische kalkoenen periodiek  een kleine portie vers gesneden biologisch vlees.

Onze lokale slager en de poulier zorgen voor   de juiste porties biologisch runder en kippenvlees.


VOORKOMEN VAN ZIEKTEN

Infectieziekten, onder vrijlopende kalkoenen, ander pluimvee en dieren in het algemeen, ontstaan veelal door elementen (passanten) van buitenaf. Daar waar dieren bij elkaar zijn, zijn ook risico's van infecties en bijbehorende ziekten latent aanwezig. Ongeacht een goede verzorging is dit helaas niet altiujd te voorkomen.

De gastheren (vectoren) van de diverse infectieziekten kunnen o.a. zijn:

overvliegende vogels, vogels die in het nachtverblijf kunnen komen eten, vliegen, insecten, mijten, muizen, vossen, ratten, konijnen en andere in het wild vrijlopende dieren die een grasweide, tuin en het nachtverblijf (gedurende de nachtelijke uren) doorkruisen.


PREVENTIE

Volgens een door ons ontwikkeld jaarschema worden onze kalkoenen,  tegen    verschillende infectieziekten preventief behandeld.

Om die reden  krijgen onze kalkoenen, direct na deze preventieve behandeling, 05 dagen lang, vloeibare vitaminedruppels onder de  verse groenten en het vers fruit verwerkt.

Beide preventieve behandelingen worden door onze dierenarts voorgeschreven. De door onze (reizende) dierenarts voorgeschreven middelen hebben uiteraard geen negatieve invloed op het biologische aspect van onze dagelijks dynamische verzorging.


MOEDER NATUUR

In de vrije natuur zal een ziek of ongeneeslijk dier zich van de soortgenoten afzonderen en daarna vrij snel in het verborgene sterven.

In de dierenwereld heeft Moeder Natuur  bepaalde wetmatige riten hiervoor ingesteld. Hier gedragen zich alle dieren instinctief naar. Meestal onttrekt zich deze instinctieve rite van sterven aan de ogen van de mens.

In samenspraak met onze dierenarts besluiten wij, op zo'n onverhoopt moment, om op een gepaste wijze van een zieke (niet te genezen) kalkoen het  leven te beëindigen.

Een gedomesticeerde  kalkoen en kip leven niet meer in de vrije natuur en vallen derhalve onder de persoonlijke verantwoording van onze deskundige en humane zorg.

Kwaliteit van leven en gezondheid zijn voor ons,  als biologische kalkoenhouders, en voor onze dierenarts, geen holle kreten.


KUIKENS

Onze kleinschalige kalkoenhoeve is geen producent van kiloknallers. Wij hebben jaarlijks een beperkt aantal biologisch verzorgde kalkoenkuikens. Vooal eerst verzorgen wij onze vaste cliënten, onze kinderen en kleinkinderen en onszelf.

Na elke zomerperiode zijn de kuikens oud genoeg om naar een collega biologische kalkoenhouder of naar een weide van een praticulier te verhuizen. Onze  collega's hebben jaarlijks "vers bloed" in hun biologisch verzorgde toom nodig.

Vanwege onze kleinschaligheid is een tijdige reservering van een of meerdere kuikens,  een hele of halve Kerstkalkoen en kalkoeneieren  zeker te overwegen.

Wij verkopen slecht een beprkt aantal biologische kalkoeneieren voor de consumptie. Wij verkopen geen bevruchte kalkoeneieren.

Een reservering dient  via onze websiteformulier gedaan te worden: Volg de knop: CONTACT.


WWW.KALKOENEN.EU

Ondanks dat de teksten en foto’s op onze website (www.kalkoenen.eu) met gerichte aandacht en zorg zijn samengesteld, aanvaarden de scribent(en) van Kalkoenhoeve “Narragansett” geen persoonlijke aansprakelijkheid, indien er bij een lezer enige vorm van schade zou ontstaan, door het (op)volgen van deze teksten of vanwege eventuele onvolkomenheden, vergissingen of feitelijke fouten in de teksten.


De website www.kalkoenen.eu bevat hoofdzakelijk informatie over het leven van kalkoenen. Deze teksten zijn  voor een breed lezerspubliek geschreven en kan als leidraad tijdens het hoeden van kalkoenen  in de eigen weide of tuin worden gebruikt. Ook al missen deze achtbare lezers elementaire kennis over kalkoenen.

Als auteur van deze website beoogde ik op een aangename wijze de specifieke begrippen en “vaktaal” begrijpelijk te duiden. Hierdoor is de informatie voor een toekomstige kalkoenhouder begrijpelijk en daardoor zinvol.


Dat dit af en toe aan een wetenschappelijke benadering voorbij schuift, was onoverkomelijk en derhalve te voorzien. Maar is niet relevant voor de achtbare lezers. Medische termen en vaktaal hinderen de leken onder ons. Dat is niet nodig en is tevens niet zinvol.

Ik beoog dat particulieren (consumenten) hun weide of tuin  vanuit een ander standpunt aanschouwen en zouden kunnen benutten. De specifieke termen en vaktaal zijn door mij in begrijpelijke taal verwoord en beogen inzicht aan de leek te geven.


De website beoogt tevens een bron van praktijk gerichte informatie te zijn. Deze info en data dient niet door een potentiële kalkoenhouder als een academische catalogus of medische encyclopedie te worden gehanteerd. Zeker niet om op enige wijze met zelfmedicatie uw biologische kalkoentoom dagelijks te verzorgen.

Het blijkt dat diverse data, inzake kalkoenen  nog steeds niet op voldoende wetenschappelijke wijze zijn onderzocht, gedocumenteerd en gepubliceerd.

In de kringen van de verschillende pluimveefabrieken lopen academisch opgeleide dierenartsen die hun kennis m.b.t. kalkoenen (dieren in het algemeen) hoofdzakelijk intern houden.


DIERERNARTS

Uw lokale dierenarts is derhalve de aangewezen deskundige, om u, bij onverwachte ziekten onder uw kalkoenen, adequaat raad te geven en te helpen.

Er zijn een aantal reizende dierenartsen, met specifiek kennis van pluimvee, siervogels en ook kalkoenen, die op uw verzoek uw kalkoenentoom consulteren. Deze zijn niet duurder dan een lokale dierenarts.


Helaas zijn veel lokale dierenartsen niet in de kalkoenwereld deskundig. Velen van hen hebben zich, na hun academische opleiding, in een specifiek dier gespecialiseerd o.a.: paarden, schapen, geiten, koeien, duiven, papagaaien, varkens, kippen, kalkoenen, honden, katten, vissen, reptielen, landbouwdieren, slachtvee. Dagelijks behandelen ze hoofdzakelijk, in hun praktijk,  alle soorten (kleine) huisdieren.


VEREDELEN

Kalkoenhoeve “Narragansett” en onze website zijn geen kweekplaatsen voor een eigenwijze en derhalve een onaangenaam individu. Hiervan lopen, in de verschillende niveaus binnen de maatschappij, voldoende figuren rond.

Ze richten daar, met de hulp van de z.g. “sociale media” weloverwogen en doelgericht soms verbijsterende mentale schade onder mensen aan. In de verborgenheid van de ongekendheid, kan elk onevenwichtig figuur haar of zijn banale eigenwijsheid botvieren. Dit is een biologische kalkoenhouder, zeker een beginnende adept, onwaardig.


Boven het maaiveld zullen deze zwakke zusters en broeders niet komen. Ze gedragen zich als een bakvis en draaien elke dag hun rondjes in een kleine “glazen” ruimte.

Ze begrijpen niet, dat ze door velen onder ons worden waargenomen en in een oogopslag hun armmoedige situatie overzien.

Om boven het maaiveld uit te komen, is hun sprongkracht niet voldoende ontwikkeld. Ze missen de basis van het persoonlijk weten, ze missen de vakkennis, kennen geen mededogen en bezitten der halve geen vakmanschap.

Dit alles zijn eigenschappen, die bij vakmensen behoren. Bakvissen zijn uitermate beperkt. Daarom zijn het bakvissen. Hun evolutie zal zeker ooit voortgang vinden. Maar dan dienen ze eerst, na een begin van reflectie, e.e.a. te leren herkennen. Om daarna te kunnen gaan begrijpen, dat ze enkel in een glas rondjes zwemmen, dat zij dit als hun wereld beschouwen.

Opvallend is, dat deze misnoegde mensen de toeschouwers voortdurend en nadrukkelijk verzoeken, om bij hen ook rondjes te komen draaien.


Kalkoenhoeve “Narragansett” beoogt, dat ervaren biologische kalkoenhouders, voor de beginnende collega kalkoenhouder, ervaren leraren wensen te zijn.

Zij of hij dienen de vrouw of de man, die met beginnende passie biologisch kalkoenen wenst te gaan verzorgen en daarbij beoogt deze unieke dieren te gaan veredelen, gelijkwaardig te bejegenen.

De overwegingen, om tijdens het leerproces van deze gepassioneerden diverse paden en richtingen te duiden, hen te stimuleren en  indien hierom wordt verzocht, hen het juiste onderricht te geven, is een van de mogelijkheden die de veredeling van de mensheid bepaalt.

Hierbij dient de persoonlijke mening, of die van een ander, geen gewicht op de schaal van deskundigheid te hebben. Tijdens dit onderricht, dienen de academische, de persoonlijke leringen en bijbehorende empirische ervaringen, die uit het persoonlijk werkveld en de diverse onderzoeksterreinen van een ervaren kalkoenhouder voortkomen, niet genegeerd te worden.


De Zwitserse psychiater en psycholoog Carl Gustav Jung (geboren op maandag 26 juli 1875 te Kesswill, Zwitserland - overleden op dinsdag 06 juni 1961 te Küsnacht, Zwitserland), de grondlegger van de analytische psychologie, stelde, dat de ervaring als zodanig het enige werkelijke is.  En elke andere naamgeving of duiding, aan een bijzondere ervaring, is slechts een persoonlijke theorie, een eigen zienswijze of een persoonlijk beeld, welke een mens in haar of zijn beperktheid van persoonlijke realiteiten schept.

Een hierboven genoemde “bakvis” tracht uitdrukking te geven aan slechts een persoonlijke ervaring, waarbij het  denkvermogen, het er over schrijven en het bespreken daarvan onvoldoende blijken te zijn.


Elke weldenkende vrouw of man dient als, potentieel kalkoenhouder, zelf haar of zijn soort kalkoenras te kiezen en te bestuderen. Er is keuze genoeg.

Elke keuze is legitiem en vervult de persoonlijke reflectie en het bijbehorende niveau van denken en beleven. Er zijn helaas onvoldoende boeken en data beschikbaar, waarin bruikbare academische kennis over het houden van kalkoenen worden beschreven.

Er zijn helaas ook onvoldoenden reflecterende kalkoenhouders die een adept graag dienstbaar staan.


IDEALEN & PASSIE

Het is inderdaad juist om een naïeve, hoopvolle- en in essentie edele gedachten te koesteren en een waardig ideaal te vinden c.q. te hebben

Waardigheid is een typisch menselijke aards pad naar edelheid. Deze universele edelmoedigheid is (nog) niet in elke zielepersoonlijkheid ontwikkeld. Daar zijn we allen elke dag (bewust of onbewust) mee bezig.

Het is voor elke biologische  kalkoenhouder zinvol, dit ter veredeling van haar of zijn kalkoenentoom, enig niveau van edelheid en nederigheid in de dagelijkse praktijk te brengen.

Daarbij ontstaat er een aangename bijkomstigheid: De persoonlijke verstandelijke vermogens worden hierdoor eveneens veredeld.


Bakvissen dienen nog te leren ontdekken, dat ze enkel rondjes zwemmen. Er zijn ook mensen die jaarlijks kalkoenen fokken om als toekomstige vleeskalkoenen te worden verwerkt.

Na een kort leven van enkele weken, besmet met obesitas, worden deze zieke dieren aan onwetende particulieren en aan de horeca als hapklare brokken verkocht. In diverse soorten voorverpakt boterhammenvlees is stilzwijgend goedkoop- en gemedicineerd  obesitasvlees van kalkoenkuikens verwerkt.


ETHISCHE COMMUNICATIE

Er zijn mensen die maar al te snel vergeten, dat de wijze van communicatie op o.a. het internet, een website of bij de diverse sociale netwerken aan bepaalde fatsoensnormen, regels en wetgeving gehouden zijn.

Kalkoenhoeve “Narragansett” aanvaardt met open vizier, van eenieder, haar of zijn persoonlijke opmerkingen, commentaar, vakmatige gedachten, kritische kanttekeningen of aanbevelingen.

Nadat wij dit hebben vernomen, trachten wij de elementen te visualiseren, te analyseren en daar waar relevant hierover van gedachten te wisselen.

Hiermee beogen we onze dagelijkse werkzaamheden, onze website, nieuwbrieven en onze actuele biologische doelstellingen te verbeteren.


Echter, indien communicatie eenzijdig en enkel tot doel heeft, om Kalkoenhoeve “Narragansett” onheus te bejegenen, met platvloersheid, bedreigingen, schunnig- en grof taalgebruik of op enige andere wijze beledigend of zelfs asociaal te communiceren, wordt alle tekst van deze scribent onverwijld geblokkeerd en van onze website en gelijktijdig uit ons bestand verwijderd.

Deze persoon zal door Kalkoenhoeve “Narragansett” onherroepelijk en duurzaam worden geweigerd.


Kalkoenhoeve “Narragansett” beoogt, d.m.v. haar website en periodieke nieuwsbrieven, een stem aan diegenen te geven die op een constructieve en geciviliseerde wijze hun mening kenbaar wensen te maken.

Discussies of taalgebruik die niets met een specifiek issue te maken hebben of enige betrekking op de privésfeer hebben, horen niet op onze website thuis.

Dit soort taalgebruik is tijdens de intermenselijke communicatie volledig misplaatst.

Het is wettelijk verboden om telefoonnummer, e-mailadres, huisadres, de woonplaats of enige andere data van familieleden of naasten, anders dan de scribent zelf, aan derden bekend te maken. Op onze website, net zoals elders, worden illegale activiteiten in alle opzichten verboden.

Hier dient men o.a. te denken aan: stalking, fraude, oneerbare voorstellen, smokkelarij, eerroof, belediging, discriminatie, enig geweld, aanzetten tot geweld, politieke, racistische of xenofobe uitlatingen, pornografisch taalgebruik of fotomateriaal, pedofilie, revisionisme, negationisme of haat.

Ook indien een scribent van een pseudoniem gebruik gemaakt.


Indien relevant, zal door Kalkoenhoeve “Narragansett” aangifte worden gedaan. Kalkoenhoeve “Narragansett” volgt hierin de wetgeving.

Door onze website te bezoeken, of door zich in te schrijven voor het ontvangen van onze periodieke nieuwsbrieven of door te communiceren via het contactformulieren van Kalkoenhoeve “Narragansett”, verklaart zij of hij (op afstand) automatisch met onze ethische richtlijnen en de hier gestelde communicatievoorwaarden akkoord te gaan.


Zo moge het zijn.